کلیدواژه: مدافعان حقوق بشر

خودآموز امنیت و حفاظت برای مدافعان حقوق بشر

منتشر شده توسط فرانت لاین دیفندرز، بنیاد بین المللی برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر تحقیق و نگارش توسط انریکه یگورن سپاهیان صلح جهانی - دفتر اروپایی برای دریافت کتاب «خودآموز امنیت و حفاظت برای مدافعان...