کلیدواژه: مشکلات معیشتی و اقتصادی

یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

https://www.youtube.com/watch?v=Gy3Mc8GWVbU فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۱ با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی برای مردم بسیار ناراحت کننده بوده است - همراهان مردم ایران - شنبه ۲۶مارس۲۰۲۲- ۶ فروردین ۱۴۰۱