کلیدواژه: معلمان در سراسر کشور

تجمع معلمان و فرهنگیان جلفا

جمعی از معلمان و فرهنگیان جلفا همزمان با معلمان سراسر کشور مقابل اداره آموزش و پرورش دست به تجمع زده‌اند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و...