کلیدواژه: ملاقات آرش صادقی و گلرخ ایرایی

ملاقات آرش صادقی و گلرخ ایرایی پس از یک‌سال در زندان

روز دوشنبه، دهم دی‌ماه، آرش صادقی و گلرخ ایرایی، دو کنشگر مدنی در بند، پس از یازده و نیم ماه، موفق به ملاقات با یکدیگر شدند. به گزارش گذار، پس از موافقت مقامات قضایی با...