کلیدواژه: ممانعت ترکیه از انتقال یک شهروند به ایران

پلیس استانبول در یک اقدامی غیرمنتظره از انتقال یک پناهجوی ایرانی مسترد شده توسط آلمان جلوگیری کرد

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل...