کلیدواژه: مهدی خانی پور

مهدی خانی‌پور در زندان شیبان اهواز دست به اعتصاب غذا زد

مهدى خانى‌پور (حلفى)، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد. به گزارش گذار، مهدى خانى‌پور (حلفى)، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین...