کلیدواژه: میهمانان برنامه

همراهان مردم ایران

دموکراسی باید در وجود ما نهادینه شود

https://www.youtube.com/watch?v=ai6CwGgPY1k دموکراسی وارداتی نیست و قابل خریدن هم نیست . و همچنین قابل کپی کردن هم نیست . بلکه باید در درون مان انرا ایجاد کنیم و بخواهیم که تفکر و منش و رفتار دموکراسی...

دموکراسی از امروز آغاز میشود

https://www.youtube.com/watch?v=eWN4y3tZYCo روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱- ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در برنامه همراهان مردم ایران نظرات حاضران و میهمانان برنامه را درباره دموکراسی و چگونگی استقرار آن را خواهیم شنید