کلیدواژه: نرگس ثلاث

دلنوشته فرزندان «محمد ثلاث» خطاب به تمام کسانی که پدرشان را مجرم می‌دانند

نرگس و علی ثلاث فرزندان محمد ثلاث، درویش زندانی محکوم به اعدام، خطاب به تمام کسانی که پدرشان را قاتل معرفی می کنند و او را مجرم می خوانند دلنوشته ای منتشر کردند. به گزارش...