کلیدواژه: نسیم اقدم

زندگی کردن به مثابه‌ی دیده شدن

سعیده کشاورزی: نسیم نجفی اقدم؛ دختری‌ست که دو روز قبل بدلیل فیلتر شدن ویدیوهایش از سوی یوتیوب، حمله‌ای مسلحانه را به ساختمان یوتیوب ترتیب داد و بعد از زخمی کردن سه نفر در نهایت...