جمعه 8 دسامبر 2023 تهران 18:57

کلیدواژه: نقض آزادی بیان در ایران

ایران در قعر جدول آزادی بیان

موسسه غیردولتی خانه آزادی، در گزارشی با عنوان «رسانه‌‌ها و آزادی» به بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها و وجود رسانه‌های مستقل و آزاد در کشورها پرداخته است. براساس گزارش خانه آزادی، ایران از جمله کشورهایی است...