کلیدواژه: وضعیت زندانها

وضعیت زندانها فاجعه بار است

https://www.youtube.com/watch?v=INbnfm87tFA حتی بعضی پزشکان و پزشک یاران هم زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار میدهند و در استان سیستان و بلوچستان در ایرانشهر، مردم در مضیغه آرد و نان هستند و اینروزها ملاها به...