کلیدواژه: وکیل

مصطفی دانشجو، وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی از زندان آزاد شد

«مصطفی دانشجو»، وکیل دادگستری و از مدیران وب‌سایت مجذوبان‌نور، به دلیل “وضعیت خاص بیماری‌اش” به صورت موقت آزاد شد. به گزارش گذار، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قرار بازداشت موقت «مصطفی دانشجو»، وکیل دادگستری،...