کلیدواژه: پتروشیمی مهر

یاشار‌ سلطانی

افشای فساد و حقوق نجومی در پتروشیمی مهر

یک‌ روزنامه‌نگار با انتشار رشته توییتی از دریافت حقوق سوپر نجومی توسط مدیرعامل پتروشیمی مهر، پرده برداشته است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، یاشار‌ سلطانی درباره دریافت حقوق‌ سوپر نجومی ماهیانه ۸۰۰ میلیون...