کلیدواژه: پزشکی قانونی

محرومیت کیانوش سنجری، زندانی سیاسی از مرخصی استعلاجی

کیانوش سنجری، زندانی سیاسی زندان اوین با وجود نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، از مرخصی استعلاجی محروم است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی ماه‌های اخیر و درپی مشکلات روحی حاد...