کلیدواژه: کاهش سن سارقان

آسیب های اجتماعی

کاهش سن سارقان به ۶ تا ٧ سال در جمهوری اسلامی

سن سرقت در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش حیرت انگیزی داشته به ۶ و ۷ سال رسیده است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، روزنامه حکومتی شهروند با انتشار گزارشی به افزایش سرقت‌های...