کلیدواژه: کاهش قدرت خرید مردم

جمهوری اسلامی در حال ترور و جاسوسی است

https://www.youtube.com/watch?v=VoY3FtRB8Sk مروری بر مهمترین رویدادها با یدی بلدی در برنامه همراهان مردم ایران از جمله : کاهش قدرت خرید مردم - سیل در استانهای شرقی کشور - روز شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ - ۲۵ دی...