کلیدواژه: کرونا در خوزستان

زنان کولبر فاجعه تلخ دیگری از فقر

پادکست "مروری بر اخبار در هفته‌ای که گذشت" از سامانه فراسوی گذرا از استبداد به دموکراسی و داد. شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۹ اسفند ۱۳۹۹، به مهمترین رویدادها هفته از جمله؛ زنان کولبر...