کلیدواژه: کشاورزان اصفهانی

خامنه‌ای خائن و بقیه آخوندهای فاسد خوب این تصاویر را ببینند!

حماسه همبستگی مردم اصفهان قابل الگوبرداری است. مردم اصفهان در پاسخ به فراخوان عمومی کشاورزان معترض، امروز جمعه ۲۸ آبان ماه با حضور گسترده در پل خواجو و بستر خشکیده زاینده‌رود، بار دیگر رمز...

کشاورزان اصفهانی جمعی از کشاورزان اصفهان

جمعی از کشاورزان اصفهان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای این استان ، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز دوشنبه ۱۷ آبان...