کلیدواژه: کودک و بزرگسال

بخشنامه جدید وزارت کار لو رفت: از کودک و بزرگسال یک سال کار مجانی بکشید

هم راه کارگران: بخشنامه جدیدی که شانزدهم مهرماه سال جاری، از سوی وزارت کار خطاب به استانداران در سراسر کشور صادر شده اخیرا لو رفته است. این طرح که عنوانش «دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی...