کلیدواژه: کولبران کردستان

مروری بر اخبار به زبان کردی با یدی بلدی

https://www.youtube.com/watch?v=_vJoevnKYG0 روز شنبه اول ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۱۱ دیماه ۱۴۰۰ - مروری بر اخبار در طول یکسال گذشته اعم از اعدامها ، بیماری کرونا ، اعتراضات مردمی در شهرهای خوزستان - اصفهان و ......