کلیدواژه: گذار سامامانه دمکراسی و داد

زندانیان سیاسی

افزایش فشار بر چهار تن از زندانیان سیاسی زندان شیبان اهواز

زندانیان سیاسی غلامحسین کلبی، ایوب پرکار، شهیاد قنواتی، مسعود مسعودی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در بند ۴ زندان شیبان اهواز به دستور وزارت اطلاعات تحت فشار همه جانبه قرار دارند. این زندانیان...