کلیدواژه: یکتا فهندژ سعدی

دادگاه تجدید نظر؛ قرار منع تعقیب یکتا فهندژ شهروند بهایی صادر شد

یکتا فهندژسعدی، شهروند بهایی که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب به‌صورت غیابی به احکام زندان محکوم‌ شده بود، توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس از اتهامات مطروحه تبرئه و قرار منع تعقیب ایشان صادر...

یکتا فهندژ سعدی شهروند بهایی به ۱۱ سال حبس محکوم شد

یک شهروند بهایی به نام «یکتا فهندژ سعدی» از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ۱۱ سال زندان محکوم شد. به گزارش گذار، یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز از سوی دادگاه انقلاب این شهر...