کلیدواژه: 19 شهریور۱۴۰۱

روژهه لات، مروری بر اخبار هفته ی گذشته در کردستان،کلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/KhA4QGwymU8 روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۱۹ شهریور۱۴۰۱، اخبار زندانیان سیاسی منطقه ی کردستان را چنین بیان نمود:" روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه مهدی صیفی عضو کمپین «ژیانه وه کوردستان»(احیای کردستان)،پس...

کوروش پارسا، سخنرانی رئیسی، درکلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/IebMYiBDts0 کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۱۹ شهریور۱۴۰۱، در مورد سخنرانی رئیسی بیان داشت:" ۲۰سپتامبر مجمع عمومی سالانه شروع می شود که زمان سخنرانی رئیسی صبح ۲۱سپتامبر است." و افزود :"روز...

یدی بلدی، مروری بر صدر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/q_5SS3N2W1g یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۱۹ شهریور۱۴۰۱، از مراسم و ایراد سخنرانی که به مناسبت سالیاد (سال ۱۳۶۷ ) اعدام هزاران فرزند برومند کشور به فرمان خمینی ، توسط...

یدی بلدی، مروری بر صدر اخبار هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد (۱۹ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/T7K9evZWMEc یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۱۹ شهریور۱۴۰۱، از مرگ غم انگیز  شلیر رسولی که قربانی توطئه ی یک نا انسان شد خبر داد و به باز خورد حمایتی مردم...