باید زمینه آموزش برای مبارزه فراهم باشد

همراهان مردم ایران

گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲- ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + چهارده =

خروج از نسخه موبایل