جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۳

کتاب

فولاد چگونه آبدیده شد؟

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/XMt1uh نویسنده: آلکساندر نیکلایویچ آستروسکی ترجمه: بهرام بی‌تا-بی‌نا منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/Eo93oQ نویسنده: پیر بوردیو ترجمه: ناصر فکوهی انتشارات آشیان: ۱۳۸۸ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دانش رهایی و ارزش‌های انسانی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/vTDXpE نویسنده: موریس کونفورت ترجمه: کیومرث پریانی انتشارات توس: ۱۳۵۸ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه‌شناسی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/hZFc7y نویسنده: ژرژ گورویچ ترجمه: حسن حبیبی شرکت سهامی انتشار:۱۳۵۱ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

جامعه مصرفی؛ اسطوره‌ها و ساختارها

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/5mPr3R نویسنده: ژان بودریار ترجمه: پیروز ایزدی نشر ثالث: ۱۳۹۰ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

سیر الیگارشی در ایران؛ از گوماتا تا کودتا

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/6kJNX5 نویسنده: ابوالفضل قاسمی انتشارات ققنوس: ۱۳۵۷ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

کارل مارکس و شرحی کوتاه بر مارکسیسم

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/ZjwPT5 نویسنده: و. ا. لنین ترجمه: هیئت مترجمین انتشارات ندا: بی‌تا منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

شوراها در غرب: شوراهای کارگری بدیل پارلمان‌ها

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/z3SXAs نویسنده: دانی گلکستین ترجمه: علیرضا ثقفی ویراستار: هاله صفرزاده انتشارات آزادمهر: ۱۳۸۸ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

اندیشه‌های سیاسی-اجتماعی مارکس

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/jj1FWh درسگفتارهای سیدجواد طباطبایی تقریر: مصطفی نصیری کتابخانه کوچک سوسیالیسم: ۱۳۹۲ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

حیدرخان عمواوغلی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/nqhP9q نویسنده: اسماعیل رائین انتشارات موسسه تحقیق رائین: ۱۳۵۲ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

ان‍دی‍ش‍ه‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ م‍ارک‍س‌

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/MStXmC نویسنده: آل‍ک‍س‌ ک‍ال‍ی‍ن‍ی‍ک‍وس‌ ت‍رج‍م‍ه‌: پ‍روی‍ز ب‍اب‍ای‍ی‌ نشر قطره- انتشارات آزادمهر:۱۳۸۳ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

اربابان جدید جهان

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/cBKfod نویسنده: جان پیچلر ترجمه: مهرداد و مهرناز شهابی نشر کتاب آمه: ۱۳۹۲ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

گماشتگی‌های بدفرجام؛ گوشه‌ای از فراز و فرود حکومت پیشه‌وری در ایران

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/UnGvkh نویسنده: دکتر حسن نظری (غازیانی) موسسه خدمات فرهنگی رسا:۱۳۷۶ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

سرمایه‌داری و حیات مادی ۱۸۰۰-۱۴۰۰

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/fzPzUE نویسنده: فرنان برودل ترجمه: بهزاد باشی با مقدمه: پرویز پیران نشر نی:۱۳۷۲ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک؛ مارکس و…

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/Dc4Jqz مولف: ؟؟؟ بی‌نا-بی‌تا منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

پویایی سرمایه‌داری

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/qWYdEk نویسنده: فرناند برودل ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی، ناصر کفائی کتاب آمه: ١٣٨٨ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

رخساره‌های اقتصاد در روند تکامل اجتماعی (سه جلد در یک مجلد)

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/cV4sZZ نویسنده: ارنست مندل ترجمه: محمود مصور رحمانی نشر مازیار: ۱۳۵۸ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

س‍ان‍س‍ور و آزادی‌ م‍طب‍وع‍ات‌

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/z3WgEc نویسنده: ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌ ت‍رج‍م‍ه‌: ح‍س‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌ نشر اختران: ۱۳۸۳ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

آثار و مقالات تقی ارانی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/w4dqDd نویسنده: تقی ارانی بی‌نا: ۱۳۵۷ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

از روشن‌گری و فرهنگ (برگردان دو فصل از کتاب دیالکتیک روشنگری)

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید: https://goo.gl/PMwCvN نویسنده: ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو ترجمه: مراد فرهادپور کتابخانه کوچک سوسیالیسم: ۱۳۹۲ منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

پربیننده‌ترین‌ها

تازه‌ترین‌ها

بحثی در مورد آینده‌ی سیاسی ایران و وضعیت رهبری!

سپهرداد گرگین: سال‌هاست که مردمان‌مان نظریه‌های خود را در مورد آزادی و برابری و خوشبختی به انواع و اقسام مختلف بیان می‌کنند! به کجا رسیده‌ایم!؟ تعدادی که شاید بتوان گفت اکثریت مردم هستند، همین نوع زندگی...

اطلاعیه: وبینار سراسری گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی – یکشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ (۶ اسفند‌‌ماه ۱۳۹۶)

گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی گفتمانی با شرکت و حضور تلاشگران دموکراسی‌خواه و مدافعان حقوق بشر وبینار سراسری  یکشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ (۶ اسفند‌‌ماه ۱۳۹۶) آغاز ۲۲:۰۰ به وقت ایران - موانع و چالش‌ها برای گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی (گذشته، حال و چشم‌انداز...

انتقال نعمت‌الله ریاحی به زندان اوین و بی‌هوشی سه تن دیگر از درویشان در بیمارستان/تصویر

«نعمت‌الله ریاحی» از دراویش «طریقت نعمت‌اللهی گنابادی»، که روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، از سوی ماموران انتظامی در تهران بازداشت شده بود، به زندان اوین منتقل شد. گفته شده سه تن دیگر از دراویش در...

سه‌ تن از دراویش با شلیک گلوله کشته شدند/اسامی تعدادی از افراد بازداشتی

شب گذشته سه تن از دراویش گنابادی به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان لبافی‌نژاد درگذشتند. به گزارش گذار و به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، شامگاه دیروز، اول...

کتابخانه گذار