پنج‌شنبه 18 جولای 2024 تهران 12:15

نشست‌های آنلاین

بهمن بامداد :اخبار و بیانیه زندانیان سیاسی درخصوص حکم شریفه محمدی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزان آزادی خواه همراه با مردم در تقابل با استبداد غالب»در روز شنبه ۱۳ جولای ۲.۲۴، ، ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...

رضوان مقدم : انتخابات ایران و نقش روشنفکران _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراهی مبارزان ازاذیخواه با مردم ایران و تقابل با استبداد طلبان و استمرار طلبان»در روز شنبه ۶ جولای ۲.۲۴، ، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

بهمن بامداد : مطرح نمودن اعلام طرح تروریستی بودن سپاه در اروپا _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراهی مبارزان ازاذیخواه با مردم ایران و تقابل با استبداد طلبان و استمرار طلبان»در روز شنبه ۶ جولای ۲.۲۴، ، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

یداله بلدی : پیروزی ملت و شکست حکومت در سیرک انتخابات _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراهی مبارزان ازاذیخواه با مردم ایران و تقابل با استبداد طلبان و استمرار طلبان»در روز شنبه ۶ جولای ۲.۲۴، ، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

رضا بدیعی : سیلی بزرگ مردم ایران به خامنه ای و استبداد حاکم _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراهی مبارزان ازاذیخواه با مردم ایران و تقابل با استبداد طلبان و استمرار طلبان»در روز شنبه ۶ جولای ۲.۲۴، ، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

رضا بدیعی : استبداد هیچ وقت اصلاح پذیر نیست _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراهی مبارزان ازاذیخواه با مردم ایران و تقابل با استبداد طلبان و استمرار طلبان»در روز شنبه ۶ جولای ۲.۲۴، ، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

بهمن بامداد : پروژه چند جانبه خامنه ای در انتخابات اخیر _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراهی مبارزان ازاذیخواه با مردم ایران و تقابل با استبداد طلبان و استمرار طلبان»در روز شنبه ۶ جولای ۲.۲۴، ، ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

فرمیسک آذر امین : اخبار زندانیان سیاسی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

لاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نه ی بزرگی که مردم ایران به استبداد ضد بشر و تبهکار گفتند »در روز شنبه ۲۹ ژوئن ۲.۲۴، ، ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

بهمن بامداد : اخبار روز _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نه ی بزرگی که مردم ایران به استبداد ضد بشر و تبهکار گفتند »در روز شنبه ۲۹ ژوئن ۲.۲۴، ، ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

یداله بلدی : اخبار و حقایقی درمورد پزشکیان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نه ی بزرگی که مردم ایران به استبداد ضد بشر و تبهکار گفتند »در روز شنبه ۲۹ ژوئن ۲.۲۴، ، ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

رضا بدیعی : مردم ایران به استبداد حاکم یک نه ی بزرگ گفتند _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نه ی بزرگی که مردم ایران به استبداد ضد بشر و تبهکار گفتند »در روز شنبه ۲۹ ژوئن ۲.۲۴، ، ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

رضا بدیعی : منافع استبداد طلبان در راستای منافع بیگانگان است _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نه ی بزرگی که مردم ایران به استبداد ضد بشر و تبهکار گفتند »در روز شنبه ۲۹ ژوئن ۲.۲۴، ، ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از...

بهمن بامداد : حکم حمید نوری مهمترین دستاورد جنبش دادخواهی مردم ایران بود_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزان آزادی خواه، استبداد ضدبشر، استبداد طلبان و چالش ها»در روز شنبه ۲۲ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۷خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

رضا بدیعی : بازخوانی قسمتی از نمایشگاه انچه باقی خواهد ماند اسلو_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزان آزادی خواه، استبداد ضدبشر، استبداد طلبان و چالش ها»در روز شنبه ۲۲ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۷خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

رضا بدیعی : نظام جنایتکار باید توسط مردم ایران برکنده شود_رضا بدیعی

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزان آزادی خواه، استبداد ضدبشر، استبداد طلبان و چالش ها»در روز شنبه ۲۲ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۷خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

یداله بلدی: اخبار مهم روز_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزان آزادی خواه، استبداد ضدبشر، استبداد طلبان و چالش ها»در روز شنبه ۲۲ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۷خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

بهمن بامداد: اخبار و نشست کمسیون روابط خارجی کانادابا کنشگران ایرانی_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نقش آزادی خواهان در گذار از استبداد به دمکراسی و چالش ها»در روز شنبه ۸ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

رضا بدیعی : مبارزات زنان ایران درجهان بی نطیر است_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نقش آزادی خواهان در گذار از استبداد به دمکراسی و چالش ها»در روز شنبه ۸ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

یداله بلدی : اخبار وتظاهرات علیه اسلامگرایان افراطی در هامبورگ_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «نقش آزادی خواهان در گذار از استبداد به دمکراسی و چالش ها»در روز شنبه ۸ ژوئن ۲.۲۴، ، ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

رضوان مقدم : گذارش نامه جمعی از فعالین جهت لغو مراسم یادبود رییسی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «استبداد تبه کار، عاملی در اختیار دشمنان بشریت»در روز شنبه ۱ ژوئن ۲.۲۴، ،۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی برگزار...