دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۰:۴۵
ویدیوی نشست‌های سراسری و گفتمان‌های «گذار»
یدی بلدی در نشست وبیناری گذار؛ فعالیت 14تن، همچنان مورد حمایت گسترده قرار نگرفته است
03:27
BahmanBamdad videoبهمن بامداد در نشست وبیناری گذار؛ فعالیت 14تن، فعالیتی موثر بوده است
06:01
امیر هوشمند ممتاز در نشست سراسری گذار؛ “حمایت از بیانیه ۱۴ نفره ادامه دارد”
10:11
حسن نایب هاشم در نشست سراسری گذار؛ لزوم تغییر قانونی اساسی برای دوران گذار از استبداد-بخش دوم
19:34
حسن نایب هاشم در نشست وبیناری گذار؛ حمایت از بیانیه‌های موسوم به ۱۴ تن-بخش اول
19:09
راحله طارانی در نشست وبیناری گذار؛ تاکید به اتحاد نیروهای اپوزیسیون و حمایت از بیانیه 14 تن-بخش دوم
11:54
راحله طارانی در نشست وبیناری گذار؛ تاکید به اتحاد نیروهای اپوزیسیون و حمایت از بیانیه 14 تن-بخش اول
13:49
مهران "فرزند حوریه فرج زاده" در نشست وبیناری گذار
03:13
همراه با مهدی فتاح پور «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش سوم «قسمت پایانی»
11:01
همراه با مهدی فتاح پور «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش دوم
11:52
همراه با مهدی فتاح پور «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش اول
08:49
حسن نایب هاشم در سلسله گفتمان گذار از استبداد به دموکراسی؛ گزارشی از فعالیت‌های اخیر
16:06
همراه با فرخ نگهدار «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش سوم (قسمت پایانی)
18:02
همراه با فرخ نگهدار «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش دوم
24:24
همراه با فرخ نگهدار «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش اول
17:33
همراه با رضا علامه زاده «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش سوم "قسمت پایانی"
17:36
همراه با رضا علامه زاده «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش دوم
14:05
همراه با رضا علامه زاده «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹-بخش اول
10:43
همراه با محمد اعظمی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش سوم “قسمت پایانی”
17:12
همراه با محمد اعظمی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش دوم
11:35
همراه با محمد اعظمی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش اول
07:35
یدی بلدی در نشست سراسری گذار؛ گزارشی از برپایی تجمعات ایرانیان در آلمان
05:17
سپهرداد گرگین در نشست سراسری گذار؛ لزوم حمایت همه جانبه از امضاء‌کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن
15:05
سهراب چمن‌آرا در نشست سراسری گذار؛ صحبتی پیرامون قانون اساسی دوران گذار و بیانیه موسوم به ۱۴ تن
12:41
حسن نایب‌هاشم در نشست سراسری گذار؛ توضیحی در خصوص آنچه در شورای حقوق بشر گذشت
11:50
همراه با بهروز مطلب‌زاده «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش سوم (قسمت آخر)
10:06
همراه با بهروز مطلب‌زاده «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش دوم
25:10
همراه با بهروز مطلب‌زاده «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش اول
13:27
همراه با شعله پاکروان مادر دادخواه ۲۰ جولای ۲۰۱۹
45:33
همراه با پرویز نویدی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش چهارم (قسمت آخر)
12:20
همراه با پرویز نویدی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش سوم
10:57
همراه با پرویز نویدی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش دوم
18:12
همراه با پرویز نویدی «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش اول
09:47
همراه با بهزاد کریمی در «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش پنجم (قسمت آخر)
10:33
همراه با بهزاد کریمی در «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش چهارم
13:24
همراه با بهزاد کریمی در «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش سوم
17:46
همراه با بهزاد کریمی در «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش دوم
12:01
همراه با بهزاد کریمی در «دیدار» کُلن آلمان؛ می ۲۰۱۹- بخش اول
17:05

اطلاعیه وبینارهای گذار

وبینار سراسری گفتمان گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی با شرکت و حضور تلاشگران دموکراسی‌خواه یک‌شنبه ۲۵ آگوست ۲۰۱۹ (۳ شهریور ماه ۱۳۹۸) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران ناگزیری گذار به دموکراسی بررسی و لزوم حمایت همه‌جانبه از بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی...

پربیننده‌ترین‌ها

حسن نایب هاشم در نشست سراسری گذار؛ لزوم تغییر قانونی اساسی برای دوران گذار از استبداد-بخش دوم

حسن نایب هاشم، پزشک، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در نشست سراسری گذار از استبداد به دموکراسی روز یک‌شنبه ۱۱ آگوست ۲۰۱۹ (۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸) شرکت کرد و در خصوص راه‌کارهایی برای...

راحله طارانی در نشست وبیناری گذار؛ تاکید به اتحاد نیروهای اپوزیسیون و حمایت از بیانیه ۱۴ تن-بخش دوم

راحله طارانی، کنشگر سیاسی، در نشست وبیناری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی روز یک‌شنبه ۱۱ آگوست ۲۰۱۹ (۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸) شرکت کرد و عمده سخنان ایشان مرتبط با بیانیه های موسوم به...