همراهان مردم ایران

یدی بلدی

اعتراضات معلمان

https://youtu.be/PuszQ_bXpAI برنامه همراهان مردم ایران - تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی
یدی بلدی

تایید حکم دادگاه حمید نوری

https://youtu.be/3SpGEE_f8Lk تفسیر مهمترین رویدادها و اخبار به زبان کردی با یدی بلدی در برنامه همراهان مردم ایران
همراهان مردم ایران

گفتگوی همراهان مردم ایران

https://youtu.be/vUAXFE1vF8c در این بخش مروری بر اخبار و رویدادهای داخل ایران و همچنین به مهمترین رویدادها در آمریکا پرداخته می‌شود.

وظیفه افکار عمومی جامعه ایران است

https://youtu.be/Z_mmuEQexi0 برای دفاع از جان احمد رضا جلالی باید افکار عمومی ایران بیدار باشد و از هر تریبونی اعلام کنیم که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود دست به هر جنایتی میزند. گفتگوی امیر جواهری...
همراهان مردم ایران

جامعه دچار بحرانی عمیقی است

https://youtu.be/fqYoIiFlax0 اکنون هیچ پاسخی برای بی نظمی ها و فساد و دزدی ها وجود ندارد و جامعه ملتهب شده است و آبستن حوادث ، ......، گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران
مصباحی مقدم

مصباحی مقدم: جراحی اقتصادی خون‌ریزی و درد دارد

غلامرضا مصباحی‌ مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز این وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور را «جراحی اقتصادی» خواند و گفت: «جراحی خون‌ریزی و درد دارد»! به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ او در بخش دیگری...

سو استفاده قدرت ها از مردم و جامعه

  وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها در دست صاحبان قدرت و نظام سرمایه داری است . اینکه چگونه علیه مردم و جامعه استفاده میگردد. برنامه همراهان مردم - شنبه ۳۰ آپریل ۲۰۲۲ - ۱۰...
همراهان مردم ایران

یکی از خطرات نسل آینده

https://www.youtube.com/watch?v=dE807tNSpqU خطرات اقلیمی یکی از خطرات برای نسل آینده است که باعث مهاجرت ها بسیار خواهد شد. گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۳۰ آپریل ۲۰۲۲ - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
هرماهان مردم ایران

تداوم بازداشت معلمان در آستانه روز معلم

https://www.youtube.com/watch?v=TymJiX00CLs طی روزهای اخیر و در آستانه برگزاری تجمع سراسری معلمان، کارگران، دانشجویان و بازنشستگان، نهادهای فاسد امنیتی فشارهای مضاعفی را بر معترضان تحمیل کرده‌اند. مروری بر مهمترین رویدادها در برنامه همراهان مردم ایران- شنبه...
یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

https://www.youtube.com/watch?v=Ka4A6CX6cnU اعتراضات کارگران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر از جمله رویدادهایی است که در برنامه همراهان مردم به آن پرداخته شده است - شنبه ۳۰ آپریل ۲۰۲۲ - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اسماعیل عبدی

زندان قزل‌حصار کرج؛ اسماعیل عبدی، از اعتصاب خود در اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار معیشت کارگران کشور خبر داد

اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان تهران، زندانی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج، با انتشار پیامی، از اعتصاب غذای خود خبر داد. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، اسماعیل عبدی با انتشار بیانیه‌ای به...
همراهان مردم ایران

استبداد منحوس ساختاری فاسد و فشل دارد

https://www.youtube.com/watch?v=ahmhicD5KW8 گفتگوی میهمانان برنامه را میشنویم از برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

رژیم محکوم به فروپاشی است

https://www.youtube.com/watch?v=UUyEB5uD6OQ گفتگوی میهمانان و همراهان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
هرماهان مردم ایران

علل استمرار استبداد حاکم در ایران چیست

https://www.youtube.com/watch?v=nJtqAHONDfw عوامل داخلی و خارجی در استمرار این حاکمیت نقش اساسی دارند . حکومت با سرکوب مردم و به بند کشیدن دهها هزار نفر و به قتل رساندن دهها هزار نفر توانست عمر خود را...
هرماهان مردم ایران

سرنوشت ایران به دست مردم ایران تغییر میکند

https://www.youtube.com/watch?v=ZGEp0ZtdOeE اگر مردم به قدرت خود باور داشته باشند میتوانند باعث تغییرات بنیادین در ایران شوند. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی مستعمره پوتین شده است

https://www.youtube.com/watch?v=cjYUbTA6TLo مردم با تکیه بر قدرت خودشان میتوانند تغییرات ساختاری را در کشور بوجود بیاورند. همراهان مردم ایران ۲۳شنبه - آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست

https://www.youtube.com/watch?v=VIVWX4L1lV4 گفتگوی میهمانان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

استقرار دموکراسی گزینه نیست، حکم تاریخ است

https://www.youtube.com/watch?v=rYP-nEEGD4Y استبداد محتوم به فروپاشی است . گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

دموکراسی در حال تهدید شدن است

https://www.youtube.com/watch?v=rxiddYOMJ18 ما وظیفه داریم صدای مردم ایران باشیم - همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی انواع قحطی را به مردم و کشور تحمیل کرده است

https://www.youtube.com/watch?v=kQB7rB32Ya4 قحطی تحمیلی در اشکال گوناگونی در جامعه موج میزند ؛ جنگ، عوامل طبیعی یا بُحران اقتصادی از این جُمله است. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ -۲۷ فروردین ۱۴۰۱