همراهان مردم ایران

کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، مسمومیت دانش آموزان در مدارس، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/PftVPqnzC_k فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱،در مورد روز جهانی زن، اظهار داشت:" در طول تاریخ همیشه زنان آزادیخواه بر علیه رژیم های دیکتاتور مبارزه کردند و این زنان شجاع...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

فرمیسک، روز جهانی زن، در کلاب هاوس هماد،(۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

https://youtu.be/z-Z2fu3plo8 فرمیسک، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، پیام خود را به نمایندگی از مبارزین آزادی خواه کرد ،در ارتباط با روز جهانی زن( ۸ مارس )، به زبان کردی (شیوه...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dShyi9rlaUg رضا بدیعی ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، پس از اینکه صنم بخش هایی از منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران را ایراد نمود،...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، خبر حضور سرپرست بخش حقوق بشر دانشکده حقوق امریکا، در کلاب هاوس هماد، (۱۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/msK1wV58CNE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ، از همه ایرانیان برای نشست آینده دعوت به عمل می آورد و اظهار داشت:" این نشست بسیار اهمیت دارد چون...
همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، رونمایی از پرویز ثابتی و جستاری در علت آن، در کلاب هاوس هماد، ( ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/gP-9CmYgyFU بهمن بامداد، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مسئله رونمایی از پرویز ثابتی ،اظهار داشت :" اینکه این شخص چگونه دوباره بعد از ۳۵ سال که هیچ خبری...
همراهان مردم ایران

یدی بلدی، رونمایی از پرویز ثابتی، شرکت وی، رسولی و فراستی در تظاهرات مردمی، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/LdK-dSDhXTU یدالله بلدی، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران) ، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، اطلاعاتی درمورد پرویز ثابتی بیان نمود و اظهار داشت:" پرویز ثابتی یکی از برجسته ترین نیروهای ساواک و از عوامل اصلی...

فرمیسک، راهکارهای همراهی با انقلاب زن، زندگی، آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/615SyzQ20FE فرمیسک ، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ ، از ضربه هایی که رژیم در تمام دوران زندگی و قبل از آن (پدرش کمی قبل از اینکه او به دنیا...
کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران

راهکارهای همراهی با انقلاب زن زندگی آزادی

راهکارهای همراهی با انقلاب زن، زندگی، آزادی، انقلاب ژینا ۱۴۰۱ برای گذار به دموکراسی شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۳، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران آغاز: ساعت ۹ و نیم شب به وقت ایران ساعت ۱۲ ظهر...
کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/rNGSLAUVO1c رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به کودتا هایی که در تاریخ معاصر ایران تاکنون توسط عوامل خارجی به مردم ایران تحمیل شده و ما...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/6lNBE55ymc0 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن،زندگی،آزادی،اظهار داشت:" این انقلاب زن،زندگی،آزادی فراز مبارزات پدران ما ، برای آزادی و عدالت...
رکلاب هاوس هماد

بهمن بامداد، مبانی اتحاد آزادیخواهان، تظاهرات خارج از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/nYyK8OwRq08 بهمن با مداد ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به تظاهرات خارج از کشور در مقابله با نمایشی که حکومت هرساله راه میاندازد ،اظهار داشت:" حکومت...
کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)

شاهین، چالش هایی که در مقابل استبداد طلبان وجود دارد، در کلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ehOjcdvq9qI شاهین، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد چالش هایی که در مقابل استبداد طلبان وجود دارد، اظهار داشت:" برخی بر پایه اینکه تظاهرات خیابانی کم شده معتقدند...
کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان، همراهی ایرانیان خارج و داخل از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/BUHPhBgb6fQ رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد ارتباط جریانات مترقی در خارج از کشور به ویژه ایرانیان مقیم آمریکا هستند با روشنفکران و اندیشمندان داخل کشور...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dhkflcUTTCE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان برابر استبداد حاکم و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، اظهار داشت:" صحبت‌هایی از این دست که چون حرکت...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/Mbot52S45f8 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان ،اظهار داشت:" دموکراسی خواهان باور به گذار از...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی ، استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/AWvZ_RqxV7Y رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد ، استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایف شان ،اظهار داشت:" یکی از ویژگی های این انقلاب نوین این...

یدی بلدی، جمعه های زاهدان و تاثیر آن در کل مبارزات، در کلاب هاوس هماد (۱ بهمن ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد جمعه های زاهدان و تاثیر آن در کل مبارزات ،اظهار داشت:" مردم در استان سیستان و بلوچستان فقیر...

یدی بلدی، تروریست خواندن سپاه پاسداران از طرف پارلمان اروپا، در کلاب هاوس هماد (۱ بهمن ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱ بهمن ۱۴۰۱ ، در ارتباط با تصمیماتی که از طرف پارلمان اروپا در ارتباط با تروریست خواندن سپاه پاسداران در ایران ،اظهار داشت:"...

منصور اسانلو، پیشنهاد عملی برای پیشبرد خیزش انقلابی در سیستان و بلوچستان، در کلاب هاوس هماد، (۱ بهمن ۱۴۰۱)

منصور اسانلو  در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱ بهمن ۱۴۰۱درباره خیزش انقلابی در سیستان و بلوچستان ،اظهار داشت:" دیروز (جمعه سی دی ماه ) با وجود تمام مانع‌تراشی ها و ترس...

یدی بلدی، چالش دموکراسی خواهان با استبداد حاکم، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد چالش دموکراسی خواهان با  استبداد حاکم ، دو تحول سالهای ۳۲ و ۵۷ را رنجی که بر مردم ایران...