اپوزوسیون بلشویکی علیه لنین؛ گابریل میاسنیکوف و گروه کارگران

پال آوریچ

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/mjgfSM

ترجمه و تنظیم: پویندگان تجارب تاریخی طبقاتی کارگران

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × سه =