ارسال پیام همبستگی به گلرخ ایرایی

سازمان عفو بین الملل هرساله به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر، یک کارزار به اسم ‘بنویس براى حق’ دارد را برگزار می کند.

در طی این کارزار مردم کشورهای مختلف براى ۱۰ نفر یا گروهی از افراد که حقوقشان به نوعی نقض شده است، نامه می نویسند.

این نامه می تواند هم به سران کشورهایی که قدرت تغییر در وضعیت این افراد را دارند و هم به خود افراد و یا خانواده ى آن ها باشد. گلرخ ایرایی یکی از ده نفر انتخابى بخش فرانسوی زبان عفو بین الملل کانادا است.
هر کجا که باشید، می توانید از طریق نوشتن نامه، ایمیل، امضای پتیشن، توییت در این کارزار شرکت کنید.

برای آگاهی بیشتر  و ارسال پیام در این رابطه به پتیشن زیر مراجعه کنید:

https://agir.amnistie.ca/page/16407/petition/1

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 2 =