صدور قرار منع تعقیب برای ناصر محرم‌زاده یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد

دادسرای اوین برای ناصر محرم‌زاده، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، قرار منع تعقیب صادر کرده است.

به گزارش گذار، ناصرمحرم‌زاده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که درتجمع اعتراضی روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در مقابل مجلس بهارستان دستگیرشده و با قرار کفالت صدمیلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد شده بود از سوی دادسرای اوین، قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است .

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اعلام این خبر افزود: «هفت تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در روز جهانی کارگر بازداشت شدند که به‌ غیر از حسن سعیدی همگی با قرار کفالت از زندان آزاد شدند.»

حسن سعیدی دیگر عضو این سندیکا همچنان درزندان اوین بند ۲۰۹ زندانی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × سه =