گفتگو با رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن در خصوص حمله افراد ناشناس

رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان بیانیه ١۴ تن در خصوص حمله تعدادی افراد ناشناس به وی در گفتگویی با رادیو فرهنگ توضیحاتی ارایه داده است:

روز جمعه ۱۴/۴/۹۸ حوالی غروب سه نفر با اتومبیل پژو جلوی پراید جناب مهرگان پیچیده و با بیرون کشاندن ایشان و زدن شوکر به سر و سینه این آزادیخواه عزیز وی را بر زمین انداخته و مشت و لگد بارانش نمودند!

رضا مهرگان در حالتی بین بیهوشی و هوشیاری تهدیدات و فحاشی های ایشان را شنیده است . او می گوید

ما‌ پای این بیانیه را با خون خود امضا کردیم و میدانستیم هر تهدید و صدمه ای از جانب ولایت معاشان ممکن است.

اما بنام مام میهن پای در میدان گذارده و هم قسم شدیم تا زنده ایم دست از مطالبات مدنی و بحق خویش برنداریم.

تا زنده ایم برای نجات میهن عزیزمان از چنگال اهریمن استبدادی تان به مبارزه عاری از خشونت خویش ادامه می دهیم.

ما برای مرگ در راه آزادی وطن خود را مهیا نمودیم ، ازین کتکها و اوباش فرستادن ها نترسانید!

این مسیر و هدف والای ماست و از شما بجز

خشونت انتظار دیگری نداریم.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × چهار =