نوشتاری از داوود فرهادپور: «چهل روز از آسمانی شدن علیرضا شیرمحمدعلی گذشت»

«داوود فرهادپور»: «برای من و شما چهل روز از مرگ دلخراش علیرضا سپری شده است، اما بر مادرش سالها.
چهارم مرداد چهلمین روز آسمانی شدن جوانی است که بخاطر عدم رعایت و اجرای قانون تفکیک جرایم در زندان تهران بزرگ، توسط دو زندانی خطرناک، محکوم به قتل و مواد مخدر که بخاطر شرارت هایشان در انفرادی بودند، بطرز وحشیانه ای با وارد آوردن ۳۰ ضربه چاقو بر بدن وی او را به قتل رساندند، و چگونگی باز شدن درب سلول و درگیری آنان با مقتول، با ابهامات بسیاری روبروست!

با رسانه ای شدن قتل علیرضا و فشار افکار عمومی، از سوی رئیس قوه قضاییه کمیته ای حقیقت یاب تشکیل و بعد از بررسی چگونگی قتل علیرضا، مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان تهران از کار برکنار شد، این در حالیست که مصطفی محبی، یک روز قبل از بر کناری خود, رئیس زندان تهران بزرگ را از کار بر کنار کرده بود.

چیزی که در این میان فراموش شده و رئیس قوه قضاییه و قانونگذاران باید به آن توجه داشته باشند، رسیدگی به اصل قانون تفکیک جرائم و ایجاد بستری برای اجرای آن است!

علیرضا شیرمحمدعلی به اتهام “توهین مقدسات” ، “توهین به بنیانگذارجمهوری اسلامی” ، ” توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

او به نگهداری خود با زندانیانی خطرناک که جرایم غیرسیاسی داشتند معترض بود و به همین دلیل در اسفند ۹۷ اعتصاب غذا کرده بود. در نامه‌ای سرگشاده از “عدم امنیت جانی” و “شرایط غیر انسانی زندان تهران بزرگ” انتقاد کرده بود.

در ۲۱ مهر ماه سال ۹۷ نیز زندانی سیاسی وحید صیادی نصیر برای اعتراض به عدم تفکیک جرائم در زندان لنگرود قم ۶۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود، که منجر به بستری شدن وی در بیمارستان شهید بهشتی قم گردید و پس از هفت روز و در تاریخ ۲۳ آذرماه در همان بیمارستان درگذشت.

تا کی با عدم اجرای تفکیک جرائم میخواهید جوانان منتقد حکومت را به کام مرگ بفرستید!
در ۲۴ تیرماه ۹۸ نیز عده ای از زندانیان غیر سیاسی، شرور و خطرناک با تحریک عواملی در داخل زندان اوین با تعدادی از زندانیان سیاسی درگیر و باعث زخمی شدن تعدادی از آنان شدند.

آیا وقت آن نرسیده است به قانون رجوع کنید!?

«داود فرهادپور»

اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + پانزده =