برسد به دست دلسوختگان همیشه در صحنه…

زبان فارسی بهانه است اگر نه چشمها، زیر بنای ترک خورده را در میابید…

خبرها دروغ باشد یا حقیقت محض، فقط یک چیز می فهمم و آنکه بیچاره مردم ایران که بین دسته ها و گروههای گرگان و شغالان و کفتارها ، مثل گوشت قربانی شده اند ، هر کسی که صندلی دار شود حتی یک آبدارچی بفهمد عده ایی نیازمندش هستند تا می تواند خرش را می تازاند و هوی و هوش کنان پا روی وجدانش می گذارد و دیگر خدا را هم بنده نیست حالا اینکه دوباره فصل رای و حضور مردم بیچاره و منفور بودن حکومت و حاکمان و در آخر بودن و ماندن غاصبین و مال مفت خورها و آقا زاده ها و خانوم زاده های شکم باره ،باز بازارخبرهای جنگ و جدال میدانی (یاد خروس جنگی افتادم) در مجلس و شورا داغ شده و با این شورای شور شده الحق که نه شوآف که شیافیست تا باز با هیجانات و شور حسینی ، مردم را به قتله گاه بیاورند و با همان داروی بی حس کننده ی شان ، باز مردم را فریب دهند …

آقا … سرتان را کرده اید زیر برف و خودتان را به کوچه های چپکی زده اید و فکر کرده اید مردم هنوز همان مردمی هستند که هر کاری دلتان خواست کردید و هر بلایی که بر سرشان آوردید دم نزدند و به آن ساز بد نوازتان گوش دادند ؟

دلم برایتان می سوزد جوری حرف می زنید انگار از پشت کوه آمده آید ! هنوز حرفهای کودکانه و ابلهانه ، هنوز کارهای جلف و زننده ، هنوز قول‌های بی عمل ، هنوز دروغ های شاخدارتر ، یعنی خجالت دارد اینهمه رنگ عوض کردن … ما به جای شما خجالت می کشیم، هر جا فیلم و عکسی از شما حضرات منتشر می شود نام و ننگتان آبروی ایران را می برد و ما هم ماله کشتان شده ایم … به سن و سالتان نگاه کنید … تا پایان راه و رفتنتان از این منزل فرصتی نمانده ، برای رفتن و قبرتان اندیشه کنید یک قبر به وسعت یک در دو هم برایتان کفایت است الهی شکر حالا که قبرها طبقه ایست و شما چون متفاوتید قبرتان شاید آسانسور هم داشته باشد بیشتر که نمی توانید ببرید … شما روضه هم که می خوانید برای مردم بینوا می خوانید اگر نه خودتان عروس صد چهره و صد حجله اید که بیشتر به هرزگان می مانید تا به دلسوختگان ، جیبهایتان پر از اموال مردمانم و شکمهایتان دکمه ها را دریده و از فربگی ، گسسته شده اما باز بی حیایی را به مرحله ایی رسانده اید که همه مان از حیرت ، خشکمان زده … شما دیگر چه نوعی از خلقت هستید ؟؟؟

خدا آخر عاقبت مردمان ایرانم را بخیر کند و از شرتان در امان بمانند .
با آرزوی آدم شدن و آدم ماندن .

زهرا شفیعی دهاقانی

اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + 2 =