زرتشت احمدی راغب بازداشت شد 

 

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ تن ساعتی پیش و در منزل شخصی خود از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

مامورین همزمان با بازداشت وی، با در دست داشتن حکم پس از تفتیش منزل وی تعدادی از لوازم شخصی آقای احمدی راغب، مودم اینترنت و تلفن همراه ایشان و همسرش را نیز با خود بردند.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای احمدی راغب به هرانا گفته است: «حدود ساعت ۸ و سی دقیقه شب ۵ مامور مسلح که لباس شخصی به تن داشتند، با در دست داشتن حکم تفتیش منزل و بازداشت آقای احمدی راغب به منزل وی در شهرستان شهریار وارد شده و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از لوازم از جمله مودم اینترنت و تلفن همراه آقای احمدی راغب و همسرش، وی را نیز با دستبند و چشم بند بازداشت کرده و با خود بردند.»

به گفته این منبع مطلع، مامورین در حین بازداشت آقای احمدی راغب در ارتباط با نهاد امنیتی و محل انتقال آقای احمدی راغب هیچ توضیحی به خانواده وی نداده اند.

زرتشت احمدی راغب، کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار از جمله امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره است که به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه سیاسی و اجتماعی، تا کنون چند بار بازداشت شده است.

احمدی راغب پیشتر در گفتگو با ایران وایر بیانیه ۱۴ امضایی را مقدمه تبدیل شدن این تقاضا به یک مطالبه عمومی و جنبش اجتماعی برای تغییر حکومت دانسته بود. جنبشی که به گفته او: « راه خود را پیدا کرده و با بازداشت یا تهدید امضاکنندگان و موافقان آن متوقف نخواهد شد.»

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × چهار =