«مدافعین زندانیان در هر شهری کمیته‌های محلی ایجاد کنند»

«مدافعین زندانیان در هر شهری کمیته‌های محلی ایجاد کنند»

«چگونه می‌توان به شکلی موثر از زندانیان سیاسی حمایت کرد و شیوه‌های حمایت از آنها را ارتقا داد؟» پاسخ کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه به پرسش «زمانه» را در ادامه بخوانید.


▪️ حمایت از زندانیان سیاسی، حمایت از آن کسانی است که قبل از هر چیز هویت خود را بر مبنای گرایشات فکری و طبقاتی تعیین می‌کنند که اشتراک آنها با یکدیگر تحمل‌ناپذیری حاکمیت است اما افتراقات میان آنها نیز پرشمار و فراوان است. ذکر این نکته از آنجا ضروریست که هر گرایش سیاسی و طبقاتی برای خود سبک کار و روش‌هایی را دارد که قابل تعمیم به همه نیست. با این وجود که همه حداقل به صورت زبانی مخالف بگیر و ببند هستند ولی در عمل، کردار هر گروه یا گرایش مهر سبک کار خود را بر پیشانی دارد. شاید دلیل این که پس از وقایع ۸۸ گروه‌های متعدد حقوق بشری در ایران فعالیت خود را به خارج از کشور بردند، علاوه بر سرکوب همین نکته باشد که نمی‌توان به همه زندانیان به یک چشم نگریست.

مساله اینجا ارزش‌گذاری بر روی زندانی یا فعالیت آنان نیست، مساله آنجاست که مثلا شکل حمایت طبقه کارگر از زندانیان سیاسی‌اش متفاوت‌تر از آن چیزیست که برای مثال در میان مخالفین حصر در رابطه با مساله موسوی و کروبی دیده می‌شود و تفاوت شکلی و محتوایی بنیادینی دارد. در نتیجه نمی‌توان راه حل هر دو را یکسان انگاشت. برای رفع حصر موسوی با مقامات مذاکره می‌کنند، اما برای طبقه کارگر مذاکره اساساً معنا و مفهوم دیگری دارد.

به این اعتبار باور ما این است که اولاً وظیفه حمایت از زندانیان هر جنبشی، قبل از هر نهاد یا جمعی وظیفه فعالین همان جنبش است. در نتیجه روش های همان جنبش نیز در کمپین‌های حمایتی آنان دست بالا را خواهند یافت.

دوم، گرچه مخالفت با هر نوع استبداد در شرایط امروز ضروریست و باید از آزادی بی‌قید و شرط بیان و فعالیت سیاسی -اجتماعی حمایت کرد، با این همه نباید از این گزاره صحیح به استنتاجی غلط رسید که گویی میان همه‌ی زندانیان می‌توان یک علامت مساوی گذاشت. کسی که رهبری یک اعتراض را بر عهده دارد، تبدیل به سمبلی برای آن اعتراض می‌شود و به همین دلیل حساسیت و توجه افکار عمومی نسبت به آن بیشتر است. اما چاره‌ی مطرح نشدن برخی از زندانیان سیاسی، بی‌توجهی به چهره‌ای مطرح‌تر نیست، دوستان، آشنایان و خانواده آن افراد می‌توانند با حضور در صحنه‌ تا حدودی از این معضل بکاهند و البته زندگی اجباری جمعی در زندان نیز چنانچه با حمایت‌های دائمی زندانیان از یکدیگر همراه شود، اجازه تضییع حق دیگران از ماموران را سلب خواهد کرد.

سوم، سرکوب نظام حاکم نباید به معنای مشروعیت‌بخشی به هر اعتراض یا مطالبه و جنبشی قلمداد شود.

چهارم، دستگیری‌های دادگاه اول هفت تپه، خط بطلانی بر این ادعاست که گویی تمام فعالیت‌ها به دنیای مجازی محدود است. همچنین حضور روزمره و دائمی خانواده‌ها و دوستان بازداشت‌شدگان در مقابل زندان اوین و تجمعات نسبتا گسترده‌ای که در کشورهای مختلف در اعتراض به دستگیری‌های چند ماه اخیر جنبش کارگری صورت گرفت اشکال دیگری از این فعالیت های خارج از دنیای مجازی هستند.

برای حل بیشتر این مساله، کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، خواهان آن است که مدافعین زندانیان در هر شهری از جهان کمیته‌های محلی آن را ایجاد کنند و با توسل به مجمع عمومی روش‌های مناسب را به کار گیرند، در این روش فعالین هر محل جغرافیایی تصمیمات خود را به صورت جمعی و مستقل از دیگران برای هدفی مشترک تعیین مسیر می‌کنند.

منبع: رادیو زمانه


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × پنج =