مرکز آموزش شهروندی: عناصر دموکراسی

چکیده: این ترجمه اختصاصی توانا از متن “عناصر دموکراسی” تهیه شده توسط مرکز آموزش شهروندی، مفاهیم بنیادین دموکراسی در تئوری و عمل را به طور روشن توضیح می‌دهد. در این متن شما با این مفاهیم آشنا می‌شوید:

– اصول بنیادین دموکراسی

– شهروندی دموکراتیک و نقش شهروندان، حقوق و وظایف

– نظرات اساسی، خصوصیات و بنیادهای اجتماعی یک جامعه آزاد شامل آزادی و محافظت از حقوق بنیادین، عدالت، قانون و بنیادهای اجتماعی و سازوکارهای مدنی

– حکومت دموکراتیک و رویکردهای سیاسی دموکراسی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/AbE4k2

نویسنده: مرکز آموزش شهروندی

سال انتشار: ۲۰۱۴

منبع: توانا

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

9 + 16 =