تسلیت زندانیان سیاسی دکتر ناصر فهیمی،سهیل عربی و حمید کاشانی نسبت به خودسوزی و خودکشی جوانان به دلیل بی عدالتی حکومت

ما زندانیان سیاسی اسیر در زندان اوین بند ۸ مورخ ۹۸/۶/۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مرگ دردناک خانم سحر خدایاری(دختر آبی) را به خانواده محترم وی و تمام مردم شریف و ورزش دوست ایران تسلیت عرض مینماییم.
این سندی دیگر از بی عدالتی و جنایت های آشکار رژیم اخوندی ایران است.
حکومتی که با نقض تمامی قوانین حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه ازادی های مشروع اجتماعی از جمله ورود بانوان به استادیوم فوتبال،ایجاد خفقان و بازداشت‌های مغرضانه و خصمانه باعث چنین حوادث تلخ و مرگ جوان ها و عزیزان مردم می شوند.
حکومتی که ثروت ملی مردم را غارت برده و در راه های تروریستی در کشورهای دیگر هزینه می کند، زندگی و معیشت مردم را نابود کرده فقر و تنگدستی را برای مردم به ارمغان آورده اند، با تمام دنیا دشمنی می ورزند جنگ افروزی و کشتار می نمایند، اقتصاد جامعه را ویران کرده ،ظلم و بی عدالتی را پیشه نموده اند و صدها مورد دیگر از جنایات این رژیم نسبت به مردم ازادی خواه،اما نظام اخوندی یکی از بزرگ‌ترین مشکل جامعه را ورود بانوان به مکانهای ورزشی جهت حمایت از ورزشکاران را میدانند، ننگ و نفرین بر این حکومت ظالم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده − 1 =