درخواست تجدید نظر پروین محمدی نسبت به حکم یکسال حبس تعزیری

پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که توسط دادگاه بدوی در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شده بود نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و با تحویل لایحه دفاعی نسبت به حکم دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر نمود.
لازم به ذکر است که با توجه به انصراف وکیل ایشان از ادامه وکالت در این پرونده، پروین محمدی شخصاً متن دفاعیه ای تنظیم نموده و به دادگاه تحویل دادند.
پروین محمدی نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) می باشد که تمامی فعالیتهای ایشان در راستای پیگیری مطالبات صنفی کارگران و بازنشستگان بوده و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اتهامی واهی و به دور از واقعیت است که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای تقابل با کارگران و فعالین سایر جنبش های اجتماعی تمامی فعالیتهای صنفی را با برخوردهای امنیتی روبرو میکنند تا جامعه را سرکوب کرده و تهی از هر نوع مطالبه گری نمایند اما کارگران و سایر مزدبگیران ایران قاطعانه پیگیر مطالبات صنفی خویش خواهند بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲۷ شهریور ۹۸

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × سه =