فراسوی گذار به سوی دموکراسی و داد؛ رضا بدیعی:”ما گروگان نظام استبدادی هستیم و تنها راه رسیدن به حقوق‌مان گذار از استبداد است”-بخش سوم

فراسو دریچه ای است برای رساندن صدای کنشگران مدنی که امکان بیان نظرات آن‌ها در ایران وجود ندارد.

این برنامه توسط مجموعه گذار «سامانه دموکراسی و داد» با مدیریت رضا بدیعی صورت گرفته است. در این بخش از فراسو سخنان مجری این برنامه، رضا بدیعی برای مخاطبین به اشتراک گذاشته شده‌است. سخنان وی در سه بخش ضبط شده است.

در بخش سوم این قسمت از فراسو آقای بدیعی گفت:«شخص دمکرات خود را موظف می‌داند که عقاید دگراندیشان را پاس بدارد و هتاکی و فحاشی نسبت به عقاید مخالف از ویژگی های دیکتاتوران و مستبدان است.»

وی افزود:«همه ما گروگان یک نظام استبدادی هستیم و تنها با گذار از این استبداد است که مردم ایران به حقوق شهروندی خود دست می‌یابند.»

سخنان کامل او در قالب فایل صوتی و تصویری برای مخاطبین به اشتراک گذاشته شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 4 =