بیست و پنجمین روز از دور تازه تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

صبح روز ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۸ در بیست و پنجمین روز دور تازه اعتصاب و تجمعات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، جمعی از کارگران با تعطیل کردن کار، در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران معترض در دور جدید اعتراضات مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که از روز دوشنبه ۱مهر ۱۳۹۸ با اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده، مطالبات خود را «بازگرداندن شرکت به بخش دولتی»، «آزادی تمامی همکاران بازداشتی»، «پایان دادن به پرونده‌سازی‌ها»، «برگشت به کار همکاران اخراجی بدون قید و شرط» و «داشتن امنیت شغلی» اعلام کرده‌اند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی از اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. اگر چه پیش از خصوصی سازی نیز این شرکت درگیر مشکلات متعددی بوده اما، بخش عمده مشکلات کارگران این شرکت پس از این رویداد آغاز شده است.

منبع: ایران‌وایر

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده + بیست =