یدی بلدی؛ ” خیزش” اخیر و انحصار طلبی سلطنت طلبان

یدی بلدی؛ در این سال‌های در تبعید، تظاهرات، اعتراضات، گردهمایی‌ها و گرامیداشت یاد جان باختگان را در کشورهای گوناگون همواره جریانات چپگرا، مترقی و مجاهدین برگزار کرده اند و هواداران سلطنت در این فعالیت‌ها حضوری نداشته اند، بلکه فعالیت آنان در برگزاری روزهای تولد شاه و فرزندش و دیگر روزهای مرتبط با سلطنت بوده، همچنین آثاری که در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی خلق شده بیشتر از جانب جریانات و شخصیتهای چپگرا بوده و هواداران سلطنت غیر از داریوش همایون و شجاع الدین شفا آثاری تاثیر گذار خلق نکرده اند و اگر هم آثاری در زمینه های سیاسی نوشته باشند علل و عوامل انقلاب را فتنه آخوندی یا نفوذ فردوست عامل انگلیس و یا انتخاب کارتر در آمریکا وانمود کرده و هیچگاه حاضر به پذیرش ظلم و فساد و شکنجه در آن رژیم نیستند، پرفروشترین کتاب مورد توجه هواداران سلطنت “رفیق آیت الله” نام دارد که نویسنده با عوافریبی و تحریف  میخواهد ثابت کند که خامنه ای در دانشگاه پاتریس لو مومبا و سازمان کا گ ب  در شوروی آموزش دیده است، باید از این نویسنده عوام‌فریب پرسید که برادران لاریجانی، ولایتی، ظریف و سعید امامی و معصومه ابتکار که در امریکا تحصیل کرده اند چرا در جنایت، شکنجه و غارت نقش اساسی دارند.

در خیزش اخیر مردم به ستوه آمده ما که به مراتب از خیزش‌های پیشین مردمی تر و گسترده تر بود، جریانات خارج از کشور مانند همیشه همبستگی خود را با برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف از مبارزات مردم میهن اعلام کردند، اما این بار شرکت سلطنت طلبان در  تظاهرات  دچار تغییر کیفی شده بود. شرکت جوانان پناهنده و کاملا سازماندهی شده در این تظاهرات از جانب سلطنت طلبان بسیار چشمگیر بود هواداران سلطنت با پرچمهای شیر و خورشید و با تصاویر رضا پهلوی و شعارهایی بنفع سلطنت وارد صفوف تظاهرات شدند و خیلی طلبکارانه و با گستاخی در صدد بودند که رهبری تظاهرات را در دست بگیرند و با شعارهای خود باعث بر هم زدن نظم تظاهرات می‌شدند این برخورد انحصار طلبانه آنان در چند شهر اروپایی و کانادا روی داده است. شعار” رضاشاه روحت شاد” در شهرهای محدودی از ایران دستاویزی بود برای ادعای ایشان که مردم خواهان سلطنت هستند در حالیکه در استانهای خوزستان ، کرمانشاه و کردستان که کانون خیزش اخیر بودند حتی یکبار این شعار شنیده نشد، لازم به تذکر است که هواداران مشروطه پادشاهی هیچگونه همکاری با شاه الهی ها نداشتند.

 علل گرایش برخی از جوانان به احیای سلطنت را  بطور خلاصه می‌توان در عوامل زیر برشمرد:

مقایسه دو نظام:  در سنین جوانی ، جوانها دارای امیال، خواسته و انتظارات خاص دوران جوانی هستند اما بیشتر خواسته و انتظارات جوانان توسط حاکمیت ایدئولوژیک سرکوب شده در حالیکه در رژیم  پیشین آزادیهای اجتماعی و فرهنگی بطور نسبی وجود داشت.

مشکلات اقتصادی: سیاسهای ویرانگر اقتصادی و غارت اموال عمومی توسط حاکمان جمهموری اسلامی و به فلاکت رساندن طبقه زحمتکش و فقیر شدن طبقه متوسط و بیکاری جوانان یکی از عوامل نفرت از جمهوری اسلامی و گرایش به سلطنت است که فقر و بیکاری در آن آنقدر عریان نبود.

عدم رابطه جوانان با سازمانهای سیاسی: جمهوری اسلامی در آغاز حاکمیت خود تمام احزاب و سازمانهای سیاسی را سرکوب کرد و امکان ارتباط و پیوند جوانان با احزاب را سلب کرد  و شکاف عمیقی بین این دو نسل ایجاد شد، از اینرو جوانان نتوانستند با افکار و آرمان این جریانات آشنا شوند و تنها جریان سیاسی را که می‌شناسند نظام پادشاهی‌است.

تبلیغات و حمایت رسانه های  گروهی: در چند روز خیزش رسانه های پر بیننده هر روز مصاحبه ها و گفتار رضا پهلوی و فرح پهلوی و رهنمودهای آنانرا پخش می‌کردند.

بدیهی‌است که در آینده جامعه  بحران زده و ستمدیده  ما با خیزش‌های آزادیخواهانه و عدالتخواهانه  گسترده تر مواجه خواهد شد، اما همواره در تحولات اجتماعی فرصت طلبان  بویژه آنانکه از طرف بیگانگان حمایت میشوند با تکیه بر ناآگاهی بحشی از مردم سوار موج تحول خواهی  خواهند شد و گروههای سلطنت طلب از این پتانسیل برخوردارند و در آینده فعالیتهایی که در حمایت از مبارزات داخل کشور برگزار خواهد شد. مسلما با رفتار انحصار طلبانه هواداران سلطنت مواجه خواهد شد ، تنها راه جلوگیری از حرکات ایذایی آنان، اتحاد و همبستگی تمام طیفهای جمهوریخواه است. از اینرو وظیفه مندیم که در راه  تحکیم صفوف حمهوریخواهی کوشا باشیم.

«یدی بلدی»


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + 15 =