بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین

شش تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با انتشار نامه‌ای خواستار برگزاری رفراندوم شدند. نسخه ای از این نامه در اختیار گذار قرار گرفته است که در ادامه برای مخاطبین به اشتراک گذاشته می‌شود:

رژیم آخوندی رو به فروپاشی است، رژیم آخوندی با تحقیر و سرکوب تمام اندیشه‌ها و مشکلات در جامعه ایران و سپردن تصمیم‌گیری‌ها و تعیین سرنوشت یک جامعه در دستان یک فرد معلول‌الحال (رهبر) می باشد و همان ولی فقیه مزدور از ایجاد یک جامعه مدنی بر پایه دموکراسی و عدالت جلوگیری کرده است.

رفتارهای متناقض، توزیع نابرابر ثروت و قدرت وجود داشته و دارد.
در صورتی که پیشرفت و توسعه ایران در مرحله اول: فدرالی بودن بر مبنای دموکراسی است، اکنون با شکست اجتماعی، بی اعتمادی اجتماعی نبود سرمایه اجتماعی، تضاد طبقاتی، شکاف جنسیتی، تبعیض، نابرابری از اوضاع نامطلوب ایران تحت حاکمیت رژیم منفور آخوندی است که گوش شنوا برای اعتراضات و خواسته های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقاید مختلف مذهبی مردم وجود ندارد و انگیزاسیون بیداد میکند.

در رژیم دیکتاتور ایران مطالبات مدنی و مسالمت آمیز توسط آحاد جامعه، اندیشمندان و نخبگان به هجمه‌های سنگین از طرف رژیم با برپایی دادگاه های فرمایشی و نمایشی تحت عناوین: اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، توهین به ولی فقیه، اجتماع و تبانی و… به جهت ترور و تخریب شخصیتی مواجه شده است و با بازداشت‌های متعدد با انواع شکنجه و سرکوب و انتقال با تمام قشر کارگر ، دانشجو، تحصیل کرده، عدالت جو و آزادی خواه برخورد می شود.

ما زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در شکنجه‌گاههای مختلف رژیم آخوندی، تنها راه برون رفت از وضعیت سیاه و فلاکت بار فعلی ایران را برپایی رفراندوم و ایجاد کشوری فدرال بر پایه دموکراسی و رسیدن به جامعه ای مدنی و اداره کشور کاملا بر پایه فرهنگ، لباس، زبان، گویش، مذهب و عقاید مختلف هر منطقه توسط جامعه مدنی و نخبگان، اندیشمندان و کارشناسان در آن مرز و بوم و محدوده منطقه با قوانین مرتبط در براندازی این رژیم منفور آخوندی میدانیم.

امضاء کنندگان:
۱.سهیل عربی
۲.ناصر فهیمی
۳.حمید کاشانی
۴.اسماعیل گرگیج
۵.محمدرضا مرادی
۶.کیانوش سلاطینی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + 1 =