پرولتاریا و تشکیلات

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/oP3FvN

نویسنده: کورنلیوس کاستوریادیس

ترجمه: امین قضایی

نشر اینترنتی مایندموتور:۱۳۸۷

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده + پنج =