ل‍ن‍ی‍ن‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ (به همراه س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ دی‍گ‍ر در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی‌)

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/d94zKV

نویسنده: ل‍وئ‍ی‌ آل‍ت‍وس‍ر

ترج‍م‍ه‌، ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌: سیدج‍واد طب‍اطب‍ائ‍ی‌

نشر بهروز: ۱۳۵۸

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار + سیزده =