زهرا شفیعی: «پدر من رأی نمی‌دهم و رأی شما خیانت به ایران، من و فرزندانم است»

زهرا شفیعی زندانی سیاسی سابق در پیامی در آستانه انتخابات در ایران گفته: «پدر من شرکت در انتخابات را یک وظیفه ی شرعی و اسلامی خود می داند و تصور می کنند حاکمیت، مشروع است ، پیام من برای پدرم است…
پدر رای شما خیانت به ایران و به من است ، این حکومت پشت اسلام پنهان شده و به نام دین به همه دروغ می گوید، در دزدی‌ها و فسادهای این حکومت ، شریک نشوید…

 

در ادامه فایل تصویری سخنان زهرا شفیعی زندانی سیاسی سابق آمده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 + 1 =