پراکندگی و عدم هماهنگی اپوزسیون در داخل و خارج از ایران

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار، با حضور«حسام ارجمند»، فعال سیاسی و «یداله بلدی» جامعه شناس و کنشگر سیاسی، به گفتگو و پرسش و پاسخ درباره “پراکندگی و عدم هماهنگی اپوزسیون ایرانی” پرداختند.

در این گفتگو «حسام ارجمند»، فعال سیاسی با اشاره به اینکه اپوزسیون ایرانی از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده است، گفت: در داخل ایران به دلیل سرکوب فزاینده، دستگیری و وجود نیروهای امنیتی و … اپوزسیون سازمان یافته نداریم ونیروهای اپوزسیون در خارج از ایران گرچه از نظر کمیت بسیار هستند ولی در کیفیت به دلیل عدم همکاری، عدم تمایل پذیرش هژمونی یکی بر دیگری، عدم تبادل افکار و … یک تشکل قوی و هماهنگ نداریم.

«حسام ارجمند» افزود: وقتی که از یک نظامی بعد از ۲۵۰۰ سال عبور کردیم ویک نظام به اصطلاح جمهوری را ساختیم، این جمهوری به یک دیکتاتورعجیب و غریبی تبدیل شده است بعد از این میخواهیم چه کنیم و چه الگویی را دنبال کنیم؟ اینکه گروههای مارکسیستی در ایران از کجا شروع کردند و به کجا رسیدند؟ گروههای اسلامگرا و مذهبی، نیروهای مشروطه خواه و مشروطه طلب به دنبال چه بودن و به کجا رسیدند؟

در ادامه بحث، «یداله بلدی» جامعه شناس و کنشگر سیاسی با تأیید عدم وجود هماهنگی در اپوزسیون گفت: با توجه به اینکه ما ایرانیها تجربه تمرین گفتمان و دموکراسی نداریم، رسیدن به یک اجماع کلی و نیروی همبسته در اپوزسیون ایرانی، امری بسیار دشوار است.

در ادامه فایل تصویری این پرسش و پاسخ آمده است که در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 + نوزده =