مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان!(بخش اول) – امیر جواهری لنگرودی

از طریق روزشمار کارگری هفته، در امر وارسی مبارزات کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی ایران در فاصلۀ نیمۀ اول (اول تا پانزدهم) خرداد ۹۹، از دل اعتصابات و تجمعات اعتراضی و نامه نگاری‌های سرگشادۀ اعتراضی و سایر اشکال مبارزه، موفق به ثبت ۱۵۳ حرکت شدم .

برآنم که این‌ها همۀ اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته در کشور طی زمان یاد شده نیست؛ بسیاری حرکات و اعتراضات هست که گزارش آن در جایی ثبت نشده و یا من بدان دسترسی نیافتم؛ این‌ها آن مجموعه‌ای است که توانستم فهرست نمایم. در مقام مقایسه با ماهِ اردیبهشت و با وجود تداوم بحران کرونا، نه تنها اعتراضات در خرداد فروکش نکرد، بلکه نشان داد که کسب نان، همچنان برای حفظ و بقای جان، حرف اول را می‌زند.

آنچه خواهید خواند:

وحشتناک‌ترین، فجیع‌ترین و ارتجاعی‌ترین اخبار این ماه، که نشانۀ سوق دادن جامعه به عصر شترچرانی است، اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق رسول طالب مقدم، کارگر شناخته شدۀ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بود. حکمی که دیگر بار فریب و دروغ مفهوم «عفو ملوکانۀ رهبر» که دستگاه قضایی حکومت در بوق و کرنا کرده بود، به زائده اقوال بدل ساخت تا این جماعت کارگزار را در برابر دیدگان طبقۀ ما به جهالت معنی کنند.

همچنین پرتاب اسپری فلفل، در پی تخریب منازل مردم در شهرک فدک کرمانشاه که منجر به کشته شدن آسیه پناهی شد، نشان داد که عوامل شهرداری‌ها از یکسو در گستراندن حاشیه نشینی جامعه سهم عمده دارند و در این میان برای گور سپردن همین مردمان بی چیز نیز از ویروس کرونا پیشی گرفته‌اند. بی جهت نیست که با طنز تلخی آسیه را با فامیلی – آسیه بی پناه- یاد می‌کنند که نشان از بی پناهی همۀ مردمی دارد که امروز در مناطق گوناگون کشور، خانه‌ها و کلبه‌های مسکونی‌شان علی‌رغم مقاومت و ایستادگی، در برابر صدای گوش خراش بیل لودر ارگان‌های خانه خراب کن، به مانند آسیه پناهی، ویران می‌شود.

شاهدان عینی می‌گویند: «بعد از ویران کردن خانه، آسیه و دخترش سمیه را سوار ون کردند و رفتند. دو ساعت بعد خبر مرگ آسیه رسید. زنگ زدند به جایی که نمی‌دانم کجا بود، نیرو بفرستند. چند زن قوی هیکل هم آمده بودند. لودرها آمدند. اول رفتارشان خشونت‌آمیز نبود. آسیه هم می‌گفت باید از روی جنازۀ من رد شوید و مرا بکشید تا خانه را خراب کنید. درست یادم نیست که آسیه خودش بالای لودر رفت یا آنها او را روی لودر انداختند، اما بعد از این اتفاق زنگ زدند چند نیروی زن آمدند.  زن‌ها رفتند در را باز کنند. در که باز نشد، اسپری را از پنجره اتاق به داخل انداختند». (۱)

همچنین در بازخوانی خبرها، نمی‌توان بی آبی مردم جنوب را ندید و صدای مظلومیت آنان را نشنید. بی آبی غیزانیه و به گلوله بستن مردمی که در طلب آب‌اند را نظاره‌گر بود و دم بر نزد. و دیگر اینکه به بی سرانجامی تحرکات کارگران شهرداری در سطح شهرهای مختلف کشور که عمدتاً زیر مجموعه و تحت نظارت شرکت‌های پیمانکاری سرگردان و بلاتکلیف‌اند، با بی تفاوتی گذر کرد. همین حد کافی است که این کارگران با خشم فروخفتۀ خود به این نتیجه برسند که از جابجایی زباله‌های شهر به مدت یک هفته خودداری کنند، در اساس زندگی ناممکن می‌گردد. این عمل که نوعی مقاومت منفی قلمداد می‌شود، به دفعات در دنیا تجربه شده و کارگران شهرداری‌ها با این کار توانسته‌اند به بخشی از مطالبات خود از کارفرما، دست یابند!

تنها در پانزده روز یادشده، ما شاهد ده‌ها نوع حرکت اعتراضی از گروه‌های مختلف اجتماعی، کارگران بخش‌های صنایع تولیدی، معادن، خدمات شهرداری‌ها و راه آهن، مخابرات و پرستاران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان زعفران کار و مالباختگان، در نقاط گوناگون کشور و اعتراضات روستائیان در طلب آب به کم آبی… هستیم.

اما گسترده‌ترین اعتراضات در بخش کارگران شهرداری‌ها رخ داده است، از جمله: کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد، شهرداری خرمشهر، کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر، کارگران بخش خدمات شهرداری بندر خمینی، اعتصاب۱۰ روزۀ کارگران مناطق ۴، ۵ و ۶ شهرداری اهواز، کارگران شهرداری باسمنج، کارگران شهرداری سراوان، کارگران شهرداری لوشان، کارگران شهرداری کوت عبدالله و کارگران شهرداری لیکَک.

اعتراضات کادر درمانی و پرستاران نیز از کمیت و گستردگی برخوردار است که اگر نمونه‌هایی از آن را مانند: پرستاران اصفهانی، مصایب پرستاران ۸۹ روزه در گیلان، اخراج ۳۸ نفر از نیروهای اورژانس درفول، نامۀ اعتراضی خانه پرستار خراسان رضوی، حق پرستاری‌ پرداخت نشده معلولان، نامۀ پرستاران داوطلب گیلانی، تجمع شماری از پرستاران استان اصفهان، اعتراضات پرستاران شرکتی گیلان، دیدار پرستاران داوطلب کرونا با رئیس دانشگاه، اعتراض پرستاران تهران به مبلغ ناچیز حق الزحمه و تجمع پرستاران بیمارستان‌های تهران را در برابر موج وسیع دیگر اعتراضات قراربدهیم، اهمیت و تداوم این مبارزۀ پیگیرانه در دوران کرونایی بیشتر آشکار می‌شود و متوجه می‌شویم که کارگران و زحمکشان، نان را برای حفظ جان خود و خانواده‌شان طلب می‌کنند و ترجیح‌شان این است که از گرسنگی از دست نروند تا از کرونا…

نگاهی به کثرت تحرکات این پانزده روزه نشان می‌دهد که نقطۀ ضعف حرکت‌های اعتراضی حتی در یک رشتۀ واحد نظیر پرستاران یا کارگران شهرداری‌ها عمدتاً در پراکندگی آن‌ها است. این ضعفی است که در نیروی مطالبه‌گر جامعۀ ما همواره بدلیل مخالفت و دشمنی توامان چرخۀ سرمایه داری حاکم و کلیت نظام اسلامی که از هر نوع تشکل پذیری جلوگیری می‌کند، به شکل مانع مقدم ظاهر می‌شود.

جمهوری اسلامی تا به امروز از راه‌های گوناگونی با ایجاد تشکل‌های خود ساختۀ موسوم به شورای‌های اسلامی، انجمن‌های اسلامی و بسیج کارگری یعنی ایجاد تشکل‌های رزد و سیاه امنیتیِ کارگری… مانع تشکل پذیری و حفظ استقلال عمل مبارزات کارگران شده است. حتی در مقابل اعتصاب کارگری، بی شرمانه با سوء استفاده از ناامنی شغلی، گروکشی و جایگزینی لشکر بیکاران، به انحای گوناگون جلوی مقاومت و ایستادگی کارگران را گرفته است.

برای غلبه براین نارسایی، چه باید کرد؟

می‌توان با استفاده از تجربیات دیگر لایه‌های زحمتکش جامعه، فرهنگیان و بازنشستگان، و یا حتی شبکه‌های مجازی رانندگان و کامیونداران و کارگران نگهداری خط و ابنیۀ راه آهن و… چرخۀ دیگری را جایگزین ارتباط و محمل تراشی برای تقویت روابط ایجاد کرد و صدای مستقل از کارفرما و حاکمیت اسلامی، خود را برای اعتراضات در مراحل پیش‌روی به‌خدمت گرفت. امروز پرستاران که اغلب از دانش فنی بهره‌مند هستند، می‌توانند به مثابۀ این شکل از کار تمامی حلقه‌های هم‌رشته را در پیوند با هم نگهداشته و مثلاً نامه‌نگاری گروهی یا پیتشین‌های اعتراضی را به شکل متمرکزتری، برای جلب حمایت‌های بیشتر و فراگیر، به گوش افکار عمومی برسانند.

امروز انتقال تجربۀ سازمان‌یافته شبکه‌ای در میان گروه‌های فعال اجتماعی، اعم از دانشجویان، بازنشستگان و خاصه معلمان می‌تواند پاسخگوی ضعف حاصل از پراکندگی و برون رفت دیگر گروه‌های مطالبه محور شود.

سازماندهی درمحیط کار و محیط زیست همۀ آنانی که مطالبات بی واسطۀ انباشته شده سالیان را با خود دارند یا حتی حول مرکزی‌ترین خواست امروز خود مثلاً؛ دریافت حقوق‌های معوقه، افزایش دستمزد، طبقه بندی مشاغل و یا بیمۀ بیکاری و غیره زمانی بدل به عضله می‌گردد که بتوانیم بر پراگندگی غلبه نماییم و موانع را از میان برداریم، با ایجاد کانونی متفق و دور زدن موانع موجود، حلقه‌های جداگانۀ هر واحد را به هم پیوند بزنیم.

انگار همه چیز از پیش روشن است؛ حدت تحرکات اعتراضی در شرایط کرونایی نشان می‌دهد که کارگران برآنند تا این ماشین سرکوب را درهم بکویند و بر ویرانه‌های آن جامعۀ نوتری را برپا دارند. این ا‌ست معنا و اهداف خیزش‌های مجدد اعتراضی همۀ لایه‌های مطالبه محور جامعۀ  ایران. کارگران بر زبان می‌رانند: امروز برای طبقه ما بُودن، مساوی است با مبارزه کردن… همۀ آنان در یافته اند، چنانچه می‌خواهند باشند، باید مبارزه سازمان‌یافته و مستقل خود را داشته باشند. آنانند که فریاد بر می‌دارند: «کارگران بیدارند، از استثمار بیزارند». این بدان معنی است که طوفان تازه آغاز شده و همۀ ترفندهای تکراری نظام اعم از: زندان، شکنجه، شلاق و گلوله در خیابان و تبعید دیگر اثر ندارد!

برما است که برای آن طوفان پیش‌ِروی، ضرورتا باید ازامروز نقشه و طرح و برنامه داشته باشیم و بیش از پیش خود را در تشکل‌های مستقل بسیج کرده و از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی برای شناساندن همدیگر و بسیج هر چه گسترده‌تر ساختن ارتباطات فعال نماییم !

(۱) – فرحناز چراغی، روزنامه همشهری ، شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/101610

 

فهرست اعتراضات پانزده روز اول خرداد ۹۹ را برپایۀ روزشمار هفته به اطلاع تان می‌رسانم:

*- کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد نسبت به قراردادهای یکساله مقابل ساختمان شورای شهر؛ تجمع اعتراضی برپا داشتند:

*- شهرداری خرمشهر یک ماه از معوقات مزدی کارگران مجموعه شهری را پرداخت کرد:

*- قاچاق پیاز زعفران از سر گرفته شد/ قیمت هر مثقال زعفران ۵۰ هزار تومان:

*- تورم اردیبهشت به زیر ۳۰ درصد رسید:

*- نگرانی کارگران گروه ملی فولاد اهواز از شیوع بیماری:

*- اهالی روستای نصرآباد شهرستان تفت نسبت به زمین خواری وبازداشت یکی از اهالی مقابل فرمانداری ، تجمع اعتراضی نمودند:

*- انتقاد بازنشستگان از افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها/ تامین اجتماعی پیشنهاد غیرعادلانه را پس بگیرد!

*- مرگ ۸۰ فرهنگی گیلانی براثر ابتلا به کرونا:

*-  غیاب مدیران شرکت؛سفره دل کارگران هپکو برای رییس کل جدید دادگستری باز شد:

۱۰*- ایران در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهد بود:

*- دومین روزی که کارگران شهرداری منطقه ۶ اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات، در اعتصابند:

*- پرستاران اصفهانی امروز مقابل دادستانی نسبت به تبعیض‌ها اعتراض کردند:

*- اعتراض کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر :

*- کارگران «آرادکوه» میان پسماندهای کرونایی:

*- ایلنا بررسی می‌کند؛وعده تسهیلات کشاورزان را راضی نمی‌کند/ کشاورزان بر اساس عرضه و تقاضا کشت می‌کنند:

*- اخراج دامپزشکان و کارکنان کلینیک حیات وحش پردیسان:

*- ساکنان مسکن مهر بردسکن نسبت به نبود امکانات اولیه رفاهی و خدماتی در این شهرک و وعده های توخالی مسئولان ؛ اعتراض نمودند:

*- کارگران بخش خدمات شهرداری بندر خمینی اعتراض نمودند:

*- اعتصاب ۱۰ روزه کارگران مناطق ۴ ، ۵ و ۶ شهرداری اهوازبرای اعتراض در پرداخت به موقع حقوق های معوقه :

۲۰*- اخراج ۱۵ کارگرترمینال نفتی بندر فریدونکنار:

*- خبر ارسالی به کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:

*- یورش نیروی انتظامی و یگان ویژه به تجمع کنندگان در غیزانیه با شلیک گلوله وپرتاب گاز اشک آور ومجروح کردن وبازداشت ۲ نفر :

*- وضعیت کارگران ساختمانی و روزمزد کردستان چگونه است؟تعطیلی کولبری و بیکاری ۴ هزار خانواده در «اورامانات» :

*- درگیری در غیزانیه، پاسخ به قطعی آب آشامیدنی با گلوله در آستانه عید فطر :

*- اخراج ۷۰ کارگر فنی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه:

*-   از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست!

*- مصایب پرستاران ۸۹ روزه؛اخراج به وقتِ عدم نیاز/ پرستاران اقامه دعوی می‌کنند:

*- یک مسئول در دادگستری استان مرکزی:هپکو در شرایط ورشکستگی قرار ندارد/پرونده آونگان هنوز بسته نشده است:

*- اخراج ۳۸ نفر از نیروهای اورژانس درفول به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه :

۳۰*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛احتکار سموم، کشاورزان را به دردسر انداخته است/ هشدار درباره قاچاق گندم به افغانستان :

*- پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی چه شد؟

*- اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه:

*- در راستای پیگیری‌های صنفی کارگران؛دادستان کرمان به تخلفات مدیران شرکت زغال سنگ ورود می‌کند:

*- اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه نسبت به پایمال شدن حقوق‌شان وسکوت مسئولان:

*- آخرین وضعیت پرداخت سنوات بازنشستگان اتوبوسرانی:

*- اعتراضات اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئولان مقابل ایستگاه تقویت فشار آب، ادامه یافت :

*- اعتراض کارگران راه آهن کرمانشاه:

*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛هشدار درباره فعالیت زنان روستایی مهاجر در مشاغل کاذب/ صنایع دستی روستاییان خرید تضمینی شود:

*-  انتظار بی‌پایان روستاهای «غیزانیه» برای آب:

۴۰*- نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکوی اراک مطرح کرد:آیا مدیرعامل شرکت هپکوی اراک استعفا کرده است؟/ منتظر عملی شدن واگذاری به ایمیدرو هستیم:

 

*- اعتراضات کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وخالی بندی مسئولان کارخانه وشهرستان همچنان ادامه دارد:

*- تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل و “دی ام تی” اصفهان:

*- طی نامه ای جمعی از معلولان خواستار شدند؛ نارضایتی برخی معلولان از عدم دریافت حمایت‌های بهزیستی/ با دسترسی به اطلاعات دهکی مشکلات «آزمون وسع» را حل کنید:

*- کارگران روغن نباتی شیرازنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه ؛ تجمع اعتراضی نمودند:

*- شفافیت در روند رسیدگی به متهمان اخلال ارزی هفت تپه خواسته کارگران است:

*- جنبش دست یابی به آب در غیزانیّه اهواز :

*- اهالی چهارمحال‌وبختیاری و چرمهین استان اصفهان نسبت به انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران ، تجمع اعتارضی نمودند:

*- انتقاد کارگران ساختمانی کردستان به افزایش هزار درصدی هزینه صدور کارت‌های مهارت/ کارگران ساختمانی در این برهه زمانی بیکارند:

*- کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه ، تجمع اعتراضی نمودند:

۵۰*- دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی:احکام رتبه‌بندی معلمان تا اواسط خرداد صادر می‌شود:

*- بستن درب شورای قلابی شهر فرخشهر توسط مردم:

*- نامه اعتراضی خانه پرستار خراسان رضوی:با اصلاح نظام پرداخت و عدم ثبت خدمات القایی مشکلات کمبود منابع را حل کنید/ آنقدر به پرستاران نگویید بودجه نداریم!

*- قصه بیکارشدنِ ۳۵ نفر از نیروهای اورژانس دزفول/ آیا این کارگران خودشان رفتند؟!

*- تصرف ۴۰ خانه سازمانی مجلس / قیمت هر خانه حداقل ۱۰ میلیارد تومان است!

*- در نامه‌ای به رئیس جمهور مطرح شد؛اعتراض به میزان مدنظر برای افزایش مستمری‌ها/ وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی بسیار نگران‌کننده است:

*- تجمع کارگزاران مخابرات خوزستان در برابر اداره کار استان:

*- گزارشی درباره اعتراض رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران نسبت به عدم دریافت کارکرد چند ماهه همچنین عدم تامین معاش‌شان:

*- اعتراض کارگران شهرداری باسمنج در مقابل شهرداری:

*- اقدام به خودکشی یکی از مراجعه‌کنندگان به وزارت کار/ دستور وزیر کار برای حل مشکلات فرد معترض:

۶۰*- کارگران شهردارى اهوازدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان دست از کار کشیدند:

*- کارگران پلی‌اکریل و DMT در انتظار دریافت معوقات سال‌های قبل/ آیا دستمزدها به موقع پرداخت می‌شود؟!

*- اجرای مطالبات بر زمین مانده، انتظار کارگران ابنیه فنی راه‌آهن است:

*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛نگرانی کارگران واحد ترابری مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان به حجمی شدن قراردادها/ مدیرعامل: کارگران نگران امنیت شغلی و حقوق خود نباشند:

*- کارگران روغن نباتی نرگس شیراز ۳ماه معوقات مزدی طلبکارند/ درخواست از مسئولان برای پیگیری مطالبات:

*- اعتراض رانندگان ترانزیت :

*-  کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج نسبت به پایمالی حقوقشان مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، دیگر بار تجمع اعتراضی نمودند:

*- در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:اساتید حق‌التدریس در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند/ شرط پرداخت وام به دانشگاه‌ها، تسویه حساب با اساتید باشد:

*-  بر غیزانیۀ بی‌آب چه گذشت؟

*-  حق پرستاری‌ پرداخت نشده معلولان تا فردا شب واریز می‌شود:

۷۰*- اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات با اعتصاب کارگران راه آهن اراک ، از سر گرفته شد:

*- تجمع کارگران عضو تعاونی مسکن کارگران پاکدشت:

*- اعتراض کارگران شهرداری سراوان نسبت به عدم پرداخت چندین ماه حقوق:

*- شمارش معکوس برای توقف تیمار گاه حیات وحش پارک پردیسان از :فرناز حیدری :

*- کارگران اخراجی شرکت توسعه گردشگری ایران شهرستان سرعین برای بازگشت بکار در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی نمودند:

*- اعتراضات نسبت به  قتل رومینا اشرافی درسنندج با تجمع در تفرحیگاه آبیدر:

*- کارگران عضوتعاونی مسکن شهرستان پاکدشت نسبت به بلاتکلیفی ۱۸ ساله مقابل فرمانداری ؛ تجمع اعتراضی نمودند:

*- ادامه تجمع اعتراضی زنان برعلیه قتل رومینا اشرفی در سنندج :

*- مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و وعده های توخالی مسئولان بدنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید ۱۹ ؛ اعتراض کردند:

*- کارگران شرکت جوش‌گستر راه آهن اراک در اعتراض به حقوق و دیگر مطالبات، اعتصاب نمودند :

۸۰*- تجمع اعتراضی در امر بی آبی در جنوب ایران :

*- پرستاران داوطلب گیلانی با نوبخت دیدار کردند:

*- تجمع جمعی از دامداران در برابر فرمانداری نقده:

*- اعتراض تعدادی از اساتید دانشگاهی نسبت به برخی مزاحمت‌ها در مجتمع محل سکونتشان:

*- پاپان کار تعدادی از کارگران فنی مجتمع نیشکر هفت‌تپه اعلام شد:

*- تجمع صاحبان زمین ها در ارومیه :

*- کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر ، به اعتراضات خود ادامه می دهند:

*- تعدادی از ناوگان اتوسرانی تهران به خاطر عدم دریافت حقوق های معوقه خود اعتراض کردند:

*- تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان مقابل اداره کار/ خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی و همسان‌سازی حقوق هستیم:

*- ادامه اعتراض کارگران شهرداری شاهین شهر :

۹۰*- ایلنا گزارش می دهد؛چرا برخی کارگران «حق اولاد» نمی‌گیرند/ برای ۳۰۰ هزار تومان نمی‌توانم نامه بیکاری‌ام را امضا کنم!

*- تجمع بازنشستگان صند وق آینده‌ساز در محوطه وزارت رفاه:

*- تعدادی از کارگران پتروشیمی رجال دست از کار کشیدند/ کمیسیون کارگری برای رسیدگی ورود می‌کند:

*- قصه شکستِ پرغصه‌ی «کاشی گیلانا»؛ سوله‌ها تاریکن، ماشین‌ها رفتن!

*- «آسیه» در یک حاشیه جان باخت:

*- زعفران کاران تربت حیدریه نسبت به عدم تسویه مطالباتشان از سوی سازمان تعاون روستایی مقابل فرمانداری ؛ تجمع اعتراضی کردند:

*- کارگران ابنیه فنی راه‌آهن اراک دو ماه حقوق معوقه طلبکارند:

*- ازسرگیری اعتصاب کارگران پتروشیمی رجال دراعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وسطح پایین دستمزد :

*-  بازنشستگان صندوق آینده‌ سازکشورنسبت به عدم اجرای اساسنامه مقابل وزارت کار، تجمع اعتراضی نمودند:

*- کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان نسبت به اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل وعدم همسان سازی حقوق ومطالبات بیمه ای مقابل اداره کل کار استان؛ تجمع اعتراضی نمودند:

۱۰۰*- تجمع شماری از پرستاران استان اصفهان در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند:

*- قاضی پرونده تخلفات ارز‌های دولتی:اسدبیگی و کحال‌زاده در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند/ مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و جنبه کیفری دارد:

*- ادامه اعتراضات پرستاران شرکتی گیلان نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه :

*-  تجمعات و اعتصاب کارگران شهرداری شاهین شهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوق ، وارد یازدهمین روز خود شد: 

*- انتقاد کارگران پیمانکاری حفاری از شرایط شغلی/ حقوق‌هایمان را با تاخیر می‌گیریم:

*- کارگران پیمانکاری شرکت های حفاری نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش؛ اعتراض کردند:

*- بخشی از معوقات مزدی کارگران روغن نرگس شیراز پرداخت شد:

*- تجمع اعتراضی کارگران و کارگنان آبگرم سرعین :

*- ادامه اعتراضات کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب نسبت به پرداخت قطره چکانی حقوق معوقه وعدم پرداخت حق بیمه با تجمع مقابل فرمانداری:

*- تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی مسکن شهرستان پاکدشت:

۱۱۰*- حبیب‌زاده: اخراج کارگران هتل شهر به دلیل اعتراض به کاهش محسوس دستمزد:

*- صاحبان وکارکنان  خانه های بازی های رایانه ای و خانه های بازی نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان، تجمع اعتراضی نمودند:

*- ایلنا بررسی می‌کند؛” کابوس بیماری” به اندازه بیکاری جدی‌ است/ کارگران ساختمامی در روزهای کرونایی غرامت دستمزد ایام بیماری ندارند:

*- اخراج کارگران حق طلب مجموعه هتل شهرزیرمجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به بهانه کرونا؛ اخراج می گردند:

*- تولید در پتروشیمی خراسان متوقف شد/ واحدهای اوره و‌ آمونیاک‌ به تعمیرات سپرده شد:

*-  کارگران ایستگاه های بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه نسبت به استفاده اجباری از مرخصی بدون حقوق، تجمع اعتراضی نمودند:

*- کارگران بازنشسته کارخانه سیمان خوزستان نسبت به عدم پرداخت حق بهره‌وری ۶ساله مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان؛ تجمع اعتراضی نمودند :

*- صدای اعتراض:از وعده پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد جدید تا قطع یارانه ۴۵ هزار تومانی تازه متولدان:

*- تجمع اعتراضی کارگران معدن مس چهارگنبد سیرجان نسبت به پرداخت نشدن مطالبات:

*- در دیدار نمایندگان پرستاران داوطلب کرونا با رئیس دانشگاه چه گذشت؟/ مهلت پرستاران به دانشگاه:

۱۲۰*- رسول طالب مقدم چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد ؛ بازداشت و با شلاق خوردن روابط بخش قرنطیتنه شد:

*-  ۷۴ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمتکش  سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدند و برای اجرای حکم به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید:

*- در پی بی‌اعتنایی مسئولان شرکت مس چهار گنبد سیرجان به مطالبات کارگری؛اعتراض دنباله دار کارگرانِ معادن واگذار شده به بخش خصوصی/ توقف فروش کنستانتره؛ عامل تعویق حقوق کارگران:

*- پاسخ کارگران هپکو در اعتراض به مدیرعامل شرکت:اگر ما پیگیری نمی‌کردیم هپکو سال‌ها پیش نابود شده بود :

*- کارگران مقاطعه‌کار پالایشگاه آبادان خواستار برخورداری از قرارداد دائمی شدند:

*- تجمع اعتراضی مال باختگان رامک خودرو مقابل وزارت صنعت :

*- رسول طالب‌مقدم جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد:

*- اعتراض پرستاران تهران به مبلغ ناچیز حق الزحمه دوران کاری مقابله با بیماری کووید ۱۹ :

*- کارگران پیمانکاری سیر و حرکت راه‌آهن گرفتار تبعیض/ دستمزد و مزایای پیمانکاری‌ها کمتر از رسمی‌هاست:

*- کنش های دامنه دار کارگران شهرداری لوشان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و روزه سکوت مسئولان :

۱۳۰*- تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله در برابر استانداری خوزستان :

*- هنوز ۳۰ درصد مطالبات کشاورزان گندم کار پرداخت نشده است:

*- تجمع معلمان نهضت سواد آموزی خوزستان :

*- تجمع پرستاران ۸۹ روزه بیمارستان شهید جلیل مقابل استانداری/ کرونا را شکست دادیم، اما از کار بیکار شدیم

*- روزنامه‌نگاران مستقل ایران: اجرای احکام قضایی کارگران زیر سایه اخبار عفو:

*- کارگران مطرح کردند؛خواسته کارگران هپکو حسابرسی ویژه از شرکت است/ تا واگذاری هپکو در کدال ثبت نشود، باور نداریم:

*- تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان برای تبدیل قرارداد پیمانی به رسمی:

*- بیکاری تعدای از کارگران «ریز موج»/ ادامه بی‌نظمی در پرداخت حقوق:

*- تجمع مردم معترض در میبد یزد برای آب آلوده :

*- بیکاری در برخی از شهرها ۳۵ درصد است:

۱۴۰*- تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خورستان طی دو روز پیاپی :

*- متوسط نرخ تورم در ایران طی ۲۸ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است:

*- کارگران شهرداری لیکَک حقوق های عقب مانده طلب دارند/ شورای شهر: منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق نداریم:

*- تورم کالاهای اساسی: بالای ۶۰ درصد، تکلیف کارگران چیست؟

*- حریق در پالایشگاه تهران به مرگ یکی از کارگران منجر شد:

*- احضار تعدادی کارگر حق طلب معدن کرومیت امین یار فاریاب به کلانتری وبازداشت دونفر آنان :

*- بی آبی و ظلم و جنایت!

*- تجمع پرستاران بیمارستان های تهران در اعتراض به حقوق ناچیز خود :

*- «افزایش ۸۰ درصدی خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران»

*- اعتراض فعالان مردمی محیط زیست گچساران در برابر حدت آتش سوزی ها:

۱۵۰*- کمی آب شرب در میبد یزد و به صف ایستادن مردم :

*- اعتراض کارگران معدن بیتومین ایوان نسبت به پایمال شدن حقوق‌شان در این معدن:

*- بلیت قطار ۲۰ درصد گران شد:

۱۵۳ *- تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان نسبت به مطالبات و تبدیل قرارداد پیمانی به رسمی

==========

روزشمارکارگری اعتراصات و اعتصاب پانزده روزه خرداد ۹۹ در ایران

برای دست یابی به ریز خبرها ؛ لطفا به لینک وبسایت روزشمار کارگری هفته مراجعه نمایید!

http://karegari.com/maghalat/2020/06/10/Rozshomar%2015%20Rooze%20+1%20AmiR%2010%20June%202020.p

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + هفت =