گفتگوی ویژه با پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مسائل و مشکلات دوران پناهجویی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی درخارج از ایران پرداخته می شود.

این هفته «عمر مینایی»، فعال کارگری و سخنگوی شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه با حضور میهمانان برنامه؛ «سیامک بهرامی» و «پیمان میرزایی» پناهجویان ایرانی که سالهاست علیرغم قبولی سازمان ملل، منتظراسکان مجدد در کشور ثالث هستند، گفتگویی انجام داد.

«پیمان میرزایی»، پناهجوی ایرانی ساکن در شهر کریکاله ترکیه، مسبب اصلی مهاجرت اجباری ایرانیان را سیستم حکومتی ایران دانست و گفت: مسئول وضعیت بحرانی و اسفناک اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در کشو، سیستم آخوندی حاکم بر ایران است.

در ادامه گفتگو، مهمان دیگر برنامه؛ «سیامک بهرامی» در خصوص مشکلات دوران پناهندگی اشاره کرد: ترکیه هیچ گاه میزبان خوبی برای پناهندگان نبوده و همواره در راستای سیاستهای خود با دید نژادپرستانه به پناهجویان نگریسته، و پناهندگان جدا از شکنجه های روحی و جسمی، با ترور شخصیتی و انواع تبعیض در محل کار و زندگی مواجه هستند.

ادامه این گفتگو را می توانید در فایل تصویری گفتگوی بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در شبکه های اجتماعی سامانه گذار دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 1 =