تفاوت و ویژگی های مشترک زحمتکشان و طبقه کارگر و لزوم رهبری طبقه کارگر

برنامه فر اسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، در چارچوب گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد حاکم برایران می پردازند.

در برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، بخش گفتمان نوین چپ، این هفته «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار طی گفتگویی با «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در خصوص تعریف تفاوت و ویژگی های مشترک زحمتکشان و طبقه کارگر و لزوم رهبری طبقه کارگر صحبت کردند.

«بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در ابتدای برنامه با اشاره به اهمیت گفتمان نوین چپ اینگونه گفت: بحث هایی که در این برنامه ارائه می شود مباحث صرفاً تئوریک و خارج از عمل نیست و لازمه هر انقلاب است، اینک این سوال پیش می آید که چرا تحلیل طبقاتی از ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران می تواند برای پیشبرد اهداف انقلاب در ایران مهم باشد؟

ادامه این گفتگو در نشست سراسری فراسوی گذار در قالب فایل تصویری در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

9 − 6 =